Jessica Balcells Bros

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Jessica Balcells Bros

Boneeess! Em dic Jèssica Balcells i tinc 18 anys. Aquest és el meu primer any d'universitat i estudio magisteri de llengua estrangera. Actualment visc a Lleida entre setmana, i els caps de setmana a Igualada.


M'agrada sortir, escoltar música, passejar i els nens. La veritat és que sóc una mica "pato" amb això de la informàtica però ja anirem fent i a veure que tal va aquesta assignatura.

Videoclip
Comentar aquesta secció

Guió Literari Comentar aquest document

Gui_ Literari.doc
Gui_ Literari.doc (35.3 ko)

Guió Tècnic Comentar aquest document

Gui_ Tecnic.doc
Gui_ Tecnic.doc (120.8 ko)

Versió 0 Comentar aquest document

Versi_ 0.doc
Versi_ 0.doc (84.5 ko)

Projecte web 2.0
Comentar aquesta secció

http://elsentits.blogspot.com/ Comentar aquest document

Diari web 2.0 Comentar aquest document

Diari Web 2.0.doc
Diari Web 2.0.doc (35.3 ko)

Webquest
Comentar aquesta secció

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=3202&id_pagina=1 Comentar aquest document

Diari webquest Comentar aquest document

Diari Webquest.doc
Diari Webquest.doc (34.8 ko)

Projecte Comentar aquest document

WebQuest Comentar aquest document

Recursos expressius de la imatge
Comentar aquesta secció

Lectura d'una imatge Comentar aquest document

Imatge.doc
Imatge.doc (799.2 ko)

Planificació Comentar aquest document

Planificaci_.ppt
Planificaci_.ppt (1.8 Mo)

Angulació Comentar aquest document

Angulaci_.ppt
Angulaci_.ppt (1.1 Mo)