Portafoli de Monica Fabregas Romero

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Monica Fabregas Romero

...Aquí em trobo, amb 25 anys i a la universitat! Fent una  de les coses que més m'agraden: aprendre.

Després de 2 anys a Barcelona, vivint diferents i molt profitoses experiències professionals, torno a la meva ciutat, a Lleida. En cap lloc com a casa. Si més no, és impagable tot l'aprenentatge que m'he endut de totes i cadascuna de les experiències i persones que se m'han anat presentant al llarg d'aquest temps.

Sens dubte, l'evolució personal i emocional és el més important dins "la meva motxilla"...

Vaig començar els meus primers estudis universitaris l'any 2003. A Lleida. Diplomatura en Treball Social. Als dos anys d'haver començat, la vaig deixar. El que realment m'agradava era la psicologia, així que vaig decidir provar-ho a distància. Per la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Dos anys més tard i degut a la manca de força de voluntat que requereix aquest mètode, abandonava de nou el meu propòsit d'estudiar.

Això va ser el que em va motivar per un canvi. I és que potser necessitava temps... no ho sé... El que sí sé ara és el camí que vull seguir i que els meus propis recursos em poden ajudar a arribar a la meta.

Si més no, ara em conec una mica més. El meu equilibri emocional es troba en el propi equilibri entre cos i ment. I la pràctica de qualsevol esport ompla la major part del meu temps lliure, a part dels viatges i la música.