Portafoli de ANNA CLOTET MARGINEDA

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Articles sobre Orinetació Professional

En aquesta secció trobareu els titulars i adreces d'algunes noticies que parlin sobre temàtiques d'interés per la matèria

Articles sobre Bolonya

En aquesta secció trobareu els titulars i adreces d'algunes noticies que parlin sobre el pla Bolonia:

- Universidades flexibilizarà el sistema de concesión de becas (La Vanguardia Diumenge 15/02/09

- Calaluña: Estudiantes y rector implican a otros colectivos a dialogar sobre Bolonia (La Mañana 12/12/08 "firgoa.usc.es/drupal/node/41616

- Contra la aplicación de Bolonia: La lucha estudiantil continúa en 2009. (27/01/09  escletxa.org/2009/01/27/contra-la-aplicacion-de-bolonia-la-lucha-estudiantil-continua-en-2009

- 11 dubtes sobre Bolonya que mai ningú t'ha explicat (Comité de vaga UAB  especialbolonya.files.wordpress.com/2008/02/les-11-preguntes-clau.pdf