Raquel

Biografia

Imatge representativa Bullich Jose Raquel

Raquel Bullich José, educació especial.

14/05/2009

Vam decidir canviar l'activitat (proposta) que vam elegir, ja que no vam trobar cap eina que finalment ens agrades.

Per tant l'activitat que finalment farem és un CONTE i el penjarem en un blog per tal de que els alumnes el puguin llegir i fer-ne unes activitats relacionades.

Així doncs, la proposta és:

 

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació           Curs 2008/2009

R. Saz / X.Carrera / J.L.Coiduras / E. Brescó / R. Rourera

   Pràctica Informàtica 2:  Activitat escolar web 2.0    

 

 

                      

Proposta d'activitat escolar web 2.0

 

Completar cada un dels següents apartats obrint tantes línies com sigui necessari.

Lliurar en suport imprès i incorporant-la al portafoli electrònic. Data límit 30 d'abril.

 

 

ALUMNES: Xènia Esteban i Raquel Bullich

 

TITULACIÓ: Educació Especial

 

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT O DEL MATERIAL ELABORAT (enunciat provisional)

 

LA MEVA CLASSE VA D'EXCURSIÓ

    

OBJECTIU DE L'ACTIVITAT O DEL MATERIAL (explicació sintètica de què es pretén amb el producte que s'elaborarà)

 

 • 1. Aprendre a llegir sense cap dificultat.
 • 2. Fomentar la comprensió lectora.
 • 3. Implicar als nens i nenes en l'activitat.
 • 4. Fomentar la imaginació i la creativitat.
 • 5. Escriure sense faltes d'ortografia i correctament.

 

DESCRIPCIÓ (explicació, el màxim de detallada possible, de quin és el producte final que s'espera obtenir i de com es preveu que sigui)

 

Realitzarem un llibre que tindrà com a protagonistes als alumnes de la classe, deixarem buits (espais en blanc) per a què els nens i nenes pugin omplir-los amb el final que desitgen o s'imaginen.

Així fomentarem la seva imaginació i creativitat, apart d'avaluar les faltes d'ortografia i sintaxi, un cop acabar el conte els nens i nenes llegiran el seu resultat (que han inventat) en veu alta, fomentant així la lectura i comprensió lectora.

 

CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR (ubicació de l'activitat o material en el currículum de l'educació infantil o primària)

            ETAPA: Primària

            NIVELL: Inicial (2n)

            ÀREA (pot ser interdisciplinar):Coneixement del medi natural, social i cultural i àrea de llengües.

            COMPETÈNCIES BÀSIQUES I/O PRÒPIES DE L'ÀREA(si l'etapa és la d'educació infantil

             incloure les capacitats en lloc de les competències):  

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

 • Conèixer i comprendre el context natural.
 • Plantejar-se preguntes sobre la naturalesa i els animals
 • Participar en la vida col·lectiva de la classe.

Àrea de llengua catalana

 • Competència comunicativa
 • Competència oral
 • Competència escrita
 • Competència literària

 

            CONTINGUTS:             

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

 • Identificació de les característiques i comportaments d'animals i plantes.
 • Coneixement dels diferents animals i plantes.

Àrea de llengua catalana

 • Comprensió de textos orals.
 • Interès i respecte per les intervencions dels altres.
 • Ús d'estratègies lectores en la lectura en veu alta.
 • Ús d'estratègies de comprensió.
 • Interès pels textos escrits igual que per mirar o llegir contes o llibres
 • Participar en activitats de lectura col·lectiva
 • Composició de textos escrits
 • Aplicació d'un procès reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

 

 

 

EINES WEB 2.0 EXPLORADES Nom de l'eina

Adreça (URL)

Data de consulta

VerveEarth

http://www.go2web20.net/app/?a=VerveEarth

 

Friv

http://www.go2web20.net/app/?a=Friv

 

Tikatok

http://www.go2web20.net/app/?a=Tikatok

 

 

 

EINA PRINCIPAL SELECCIONADA

Nom de l'eina

Adreça (URL)

Tikatok

http://www.tikatok.com/

Motius de la selecció

Per a crear un llibre original, aquesta eina és la més adequada que hem trobat.

 

 

 

ALTRES EINES WEB 2.0 QUE ES PREVEU UTILITZAR

Nom de l'eina

Adreça (URL)

 

Friv

http://www.go2web20.net/app/?a=Friv

Voki

http://www.go2web20.net/app/?a=Voki

 

Doink

http://www.doink.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webquest

16/02/2009

A la classe d’avui hem creat el portfolio i desprès ens han explicat en que consistiria la webquest que hem de fer, la Xènia i jo ens hem creat un correu conjunt al gmail per a donar d’alta laa webquest, ara solament hem d’escollir el tema del treball i posar-nos a crear la web.

Això ho farem el pròxim dia!

23/02/2009

El tema del nostre WebQuest serà: "ELS CINC SENTITS" i hem distribuit la web en cinc apartats:

 • Introducció
 • Tasca
 • Procés
 • Avaluació
 • Conclusions

Hem decidit escollir aquest tema, per la facilitat i les múltiples activitats que es poden realitzar per entendre-ho, i com que els nens i nenes als que va dirigit poden tenir algun problema, fisic, psíquic, motriu... Els cinc sentits és un tema que poden experimentar, conèixer i aprendre sense dificultats.

Si aprofundim una mica més en el tema, com que no ho expliquem al webquest ho faré aquí:

Primer de tot vam decidir la franja d'edat, que sería per a nens de primària del cicle inicial (primer i segon) és a dir; 6, 7, 8 anys. Com que sóm d'educació especial hem tingut en compte que a l'aula hi pugui haver un nen o nena amb alguna discapacitat, problema... (com ja he dit)

Desprès hem escollit el tema, ELS CINC SENTITS, perquè és un tema senzill, fàcil d'expicar i sobretot fàcil de posar-ho en pràctica, ja que els cinc sentits ens acompanyen dia a dia en les nostres activitats.

Finalment solament ens fa falta posar totes les nostres ides al webquest amb les activitats pensades, avaluació...

Exemple WebQuest

DISENY DE LA PROPOSTA.docx

Aquí adjunto un exemple del nostre WebQuest "ELS CINC SENTITS"

2/03/2009

Dilluns dia 2 de Març ens va tornar a tocar fer pràctiques a l'aula d'informàtica, i vam començar a crear la nostra webquest, vam de començar per:

 1. L'elecció dels colors de la WebQuest
 2. Transcriure els textos de cada apartat
 3. Decidir el tipus d'imatges de cada apartat
 4. Buscar vídeos per a l'apartat de Tasques
 5. Crear un voki per a que parli per a nosaltres

Durant la sessió ens van ensenyar a fer vincles, a pujar imatges, pàgines web... Cosa que ens és molt útil a la webquest.

 

Ara solament fa falta acabar de recopilar informació i decidir la més escaient per la nostra WebQuest.

 

Fins el pròxim dilluns!!

9/03/2009

Primer hem canviat els colors de les lletres, el que ens ha semblat adient, en aquest cas hem escollit tonalitats BLAVES, que ens sembla un color relaxant.

Hem escollit les fotografies dels cinc sentits i les hem colorejat amb el photoshop, i finalment les hem afegit a la nostra WebQuest.

Hem buscat una mica per Internet les pàgines web que ens podrien anar bé per el nostre tema, encara les hem d’escollir, però les més adients han sigut:

Pàgines web:

-        http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/index.htm

-        http://www.tudiscoverykids.com/actividades/colorear/los_cinco_sentidos_tacto/

-        http://www.lacenet.org/sentits/

 

Vídeos “informar”:

-        http://www.youtube.com/watch?v=Fjwo2pIEEyA

-        http://www.youtube.com/watch?v=XAhNK2qacm4

-        http://www.youtube.com/watch?v=nQ4I2G0BjoA

-        http://www.youtube.com/watch?v=PRSx9sybRwg&feature=related

 

 

Llibres:

-        http://www.intercambiosvirtuales.org/infantiles/los-5-sentidos-mi-contacto-con-el-mundo

-        http://www.intercambiosvirtuales.org/infantiles/libro-de-actividades-y-juegos-los-5-sentidos

Cançons:

-        http://www.youtube.com/watch?v=zMMG8jb48Yw

-        http://www.lacenet.org/sentits/canso5.htm

 

Contes en vídeo:

El país dels cinc sentits

-        http://www.youtube.com/watch?v=XR4esbwA340&feature=related

 

Exercicis:

-        http://www.ngsp.com/Portals/0/Downloads/Los_sentidos_lm.pdf

 

I hem realitzat les activitats corresponents a l’apartat de PROCÉS (Part pràctica).

16/032009

Hola!

A la classe d'avui ens hem dedicat a l'apartat de PROCÈS, hem arreglal l'informació i hem afegit algunes tasques.

Hem fet vincles entre els tres apartats del procès:

 1. Conte
 2. Reflexionem
 3. Pràctica

Hem afegit un vídeo del conte dels cinc sentits, en comptes de tenir el enllaç, hem afegit el vídeo directament.

Hem posat una taula per a que els nens i nenes facin un "exercisi", que consistirà en relacionar els sentits amb les seves funcions i els seus òrgans.

Finalment hem intentat acabar els powerpoints amb la part pràctica de l'activitat i hem buscat algunes altres webs.

Fins dilluns que be!

 

23/03/2009

Finalment podem dir que la nostra webquest està acabada, hem fet els últim retocs a l'apartat de PROCÈS.

Com per exemple:

 1. Adjuntar les activitats dels sentits
 2. Afegir les pàgines web (enllaços d'interès)
 3. Acabar de perfeccionar els vincles

I hem acabat!

30/03/2009

ENTREGA DE LA WEBQUEST!

Web 2.0

30/04/2009

Introducció del que farem a la web 2.0

Proposta d’activitat escolar web 2.0

 

Completar cada un dels següents apartats obrint tantes línies com sigui necessari.

Lliurar en suport imprès i incorporant-la al portafoli electrònic. Data límit 30 d’abril.

 

 

ALUMNES: Xènia Esteban i Raquel Bullich

 

TITULACIÓ: Educació Especial

 

 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL ELABORAT (enunciat provisional)

 

ELS CONTINENTS

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL (explicació sintètica de què es pretén amb el producte que s’elaborarà)

1.    Saber i conèixer els continents

2.    Poder passar-ho bé fent activitats

3.    Relacionar-se i col·laborar en grup

4.    Poder manifestar les pròpies opinions respecte als diversos continents

 

DESCRIPCIÓ (explicació, el màxim de detallada possible, de quin és el producte final que s’espera obtenir i de com es preveu que sigui)

 

Amb aquesta activitat pretenem que els nens i nenes puguin reconèixer els cinc continents.

COM HO FAREM?

Anirem a cada un dels continents i descobrirem el seu nom resolen unes activitats.

Exemple: ÀSIA: Farem quatre activitats i a mesura que les anem resolem, donarem una lletra, exercici 1 – A; exercici 2 – S; exercici 3 – I; exercici 4 – A.

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR (ubicació de l’activitat o material en el currículum de l’educació infantil o primària)

            ETAPA: Primària

            NIVELL: Mitjà (3er)

            ÀREA (pot ser interdisciplinar):Coneixement del medi natural, social i cultural  

            COMPETÈNCIES BÀSIQUES I/O PRÒPIES DE L’ÀREA(si l’etapa és la d’educació infantil

             incloure les capacitats en lloc de les competències):  

            CONTINGUTS:                                  

 

 EINES WEB 2.0 EXPLORADES Nom de l’eina

Adreça (URL)

 • VerveEarth :http://www.go2web20.net/app/?a=VerveEarth

 

 • Friv: http://www.go2web20.net/app/?a=Friv

 

 

 

 

 

 

EINA PRINCIPAL SELECCIONADA

Nom de l’eina

 • VerveEarth: http://www.go2web20.net/app/?a=VerveEarth

Motius de la selecció

Volem que l’activitat vagi relacionada amb els continents (la bola del món) i la web 2.0 que ens ha semblat més apropiada ha sigut aquesta.

 

 

 

ALTRES EINES WEB 2.0 QUE ES PREVEU UTILITZAR

Nom de l’eina

 • Friv: http://www.go2web20.net/app/?a=Friv
 • Voki: http://www.go2web20.net/app/?a=Voki

 • Doink: http://www.doink.com/

 

 Bé doncs, fins aquí la nostra proposta d'activitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05/2009

Vam decidir canviar l'activitat (proposta) que vam elegir, ja que no vam trobar cap eina que finalment ens agrades.

Per tant l'activitat que finalment farem és un CONTE i el penjarem en un blog per tal de que els alumnes el puguin llegir i fer-ne unes activitats relacionades.

Així doncs, la proposta és:

 

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació           Curs 2008/2009

R. Saz / X.Carrera / J.L.Coiduras / E. Brescó / R. Rourera

   Pràctica Informàtica 2:  Activitat escolar web 2.0    

 

 

                      

Proposta d'activitat escolar web 2.0

 

Completar cada un dels següents apartats obrint tantes línies com sigui necessari.

Lliurar en suport imprès i incorporant-la al portafoli electrònic. Data límit 30 d'abril.

 

 

ALUMNES: Xènia Esteban i Raquel Bullich

 

TITULACIÓ: Educació Especial

 

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT O DEL MATERIAL ELABORAT (enunciat provisional)

 

LA MEVA CLASSE VA D'EXCURSIÓ

    

OBJECTIU DE L'ACTIVITAT O DEL MATERIAL (explicació sintètica de què es pretén amb el producte que s'elaborarà)

 

 • 1. Aprendre a llegir sense cap dificultat.
 • 2. Fomentar la comprensió lectora.
 • 3. Implicar als nens i nenes en l'activitat.
 • 4. Fomentar la imaginació i la creativitat.
 • 5. Escriure sense faltes d'ortografia i correctament.

 

DESCRIPCIÓ (explicació, el màxim de detallada possible, de quin és el producte final que s'espera obtenir i de com es preveu que sigui)

 

Realitzarem un llibre que tindrà com a protagonistes als alumnes de la classe, deixarem buits (espais en blanc) per a què els nens i nenes pugin omplir-los amb el final que desitgen o s'imaginen.

Així fomentarem la seva imaginació i creativitat, apart d'avaluar les faltes d'ortografia i sintaxi, un cop acabar el conte els nens i nenes llegiran el seu resultat (que han inventat) en veu alta, fomentant així la lectura i comprensió lectora.

 

CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR (ubicació de l'activitat o material en el currículum de l'educació infantil o primària)

            ETAPA: Primària

            NIVELL: Inicial (2n)

            ÀREA (pot ser interdisciplinar):Coneixement del medi natural, social i cultural i àrea de llengües.

            COMPETÈNCIES BÀSIQUES I/O PRÒPIES DE L'ÀREA(si l'etapa és la d'educació infantil

             incloure les capacitats en lloc de les competències):  

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

 • Conèixer i comprendre el context natural.
 • Plantejar-se preguntes sobre la naturalesa i els animals
 • Participar en la vida col·lectiva de la classe.

Àrea de llengua catalana

 • Competència comunicativa
 • Competència oral
 • Competència escrita
 • Competència literària

 

            CONTINGUTS:             

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

 • Identificació de les característiques i comportaments d'animals i plantes.
 • Coneixement dels diferents animals i plantes.

Àrea de llengua catalana

 • Comprensió de textos orals.
 • Interès i respecte per les intervencions dels altres.
 • Ús d'estratègies lectores en la lectura en veu alta.
 • Ús d'estratègies de comprensió.
 • Interès pels textos escrits igual que per mirar o llegir contes o llibres
 • Participar en activitats de lectura col·lectiva
 • Composició de textos escrits
 • Aplicació d'un procès reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

 

 

 

EINES WEB 2.0 EXPLORADES Nom de l'eina

Adreça (URL)

Data de consulta

VerveEarth

http://www.go2web20.net/app/?a=VerveEarth

 

Friv

http://www.go2web20.net/app/?a=Friv

 

Tikatok

http://www.go2web20.net/app/?a=Tikatok

 

 

 

EINA PRINCIPAL SELECCIONADA

Nom de l'eina

Adreça (URL)

Tikatok

http://www.tikatok.com/

Motius de la selecció

Per a crear un llibre original, aquesta eina és la més adequada que hem trobat.

 

 

 

ALTRES EINES WEB 2.0 QUE ES PREVEU UTILITZAR

Nom de l'eina

Adreça (URL)

 

Friv

http://www.go2web20.net/app/?a=Friv

Voki

http://www.go2web20.net/app/?a=Voki

 

Doink

http://www.doink.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/05/2009

Finalment la nostra activitat serà com la proposta del dia 14/05 i consistirà en crear un conte sobre els nens i nenes de la classe d'una sortida que prèviament hauran fet al zoològic, ens inventarem (les mestres) un conte que tracti sobre ells i el penjarem en un blog /pàgina web, on també hi haurem posat una sèrie d'activitats abans, durant i desprès de la lectura per a que els nens i nenes puguin treballar alhora que poden interactuar entre ells.

La pàgina web és:

 

 • http://visitaalzoologic.blogspot.com/  (aquesta es el BLOG).
 • http://raquelxenia.comfypage.com/  (aquesta és una PÀGINA WEB)

Dins de les dues hi ha adjuntat el CONTE, però al BLOG s'ha de copiar i pegar.

 

10/06/2009

Entrega de l'activitat de la WEB 2.0.

(Les pàgines estan adjuntades el dia 28/05)