Portafoli de Marta Esteve Arnau

web 2.0 (continuació)
Comentar aquesta secció

Hem realitzat la web 2.0, amb l'eina del blogger.

Aquest blog preten que els nens fassin diferents aportacions i serà una activitat funcional ja que a partir d'aquí hauran de fer una redacció, i posteriorment, la que estigui més bé es publicarà a la revista de l'escola.

Hem fet diferents aportacions, a la primera hem explicat de què tracta l'activitat i les següents ja tracten del tema escollit "castanyada vs Halloween". A partir d'aquí els alumnes hauràn de posar els seus comentaris.

http://castanyadavshalloween.blogspot.com/ Comentar aquest document

web 2.0
Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem realitzat la proposta d'activitat escolar web 2.0.

Vam decidir realitzar un blog ( www.blogger.com) amb el tema de la castanyada vs halloween. En aquest blog els nens es podran informar sobre aquesta festa gràcies a les nostres aportacions i les dels companys.

En aquest blog es podran penjar imatges, videos,...

 

sisena setmana
Comentar aquesta secció

Aquests dies hem acabat la webquest.

Les activitats que haviem plantejat les hem passat a la webquest, i hi hem afegit videos del youtube i els links que haviem buscat anteriorment, encara que hem tingut problemes ja que quan ho guardavam se'ns barrejaven els diferents links (canviaven d'ordre).

També hem afegit l'apartat de l'avaluació i de la conclusió.

Finalment hem acabat de polir-la afegint alguna imatge a la part de tasques i canviant la lletra i el color.

cinquena setmana
Comentar aquesta secció

En grup hem escrit totes les activitats a realitzar en un full a part, per tenir les idees més clares. D'aquesta manera podrem buscar més pagines a internet sobre les activitats noves proposades.

També hem modificat i afegit alguns països que voliem treballar.

Finalment hem creat el voki per poder posar-lo a la introducció.

quarta setmana
Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem estat mirant els paisos que podiam treballar i a partir d'aqui hem estat buscant diferents pàgines que ens serviran d'enllaç per a que puguin buscar informació.

tercera setmana
Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem estat parlant sobre les activitats que realitzariam.

Hem omplert la secció de tasques explicant les activitats que realitzariam. Hem decidit que dividirem els alumnes en 5 grups i cada grup s'especialitzarà en una cultura diferent, finalment entre tots ho posaran en comú.

També hem modificat la lletra i el color.

segona setmana
Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem estat parlant sobre diferents aspectes que haviem de realitzar a la webquest i ens hem distribuit la feina: una posava la imatge, l'altra escribia la introducció i una altra modificava el text.

Jo he modificat el text de la introducció, he canviat la mida, el color i la lletra.

Amb el grup hem estat mirant diferents models de webquest.

També he posat una imatge al portafoli d'aquesta setmana.

 

Primera setmana
Comentar aquesta secció

Durant aquesta setmana he modificat alguns aspectes del portafoli.

He canviat la contrasenya que tenia anteriorment. A la secció de: qui pot proposar una intervenció? He escollit la opció de: no importa quin visitant. He modificat el títol del portafoli posant el nom davant el cognom. També he modificat l'estil i he afegit una imatge.

En grup hem estat pensant sobre el tema de la webquest. Hem triat el tema de "les músiques del món".

També hem creat un correu en grup.