Portafoli de Gili Gorgues Eva

Biografia

Imatge representativa Gili Gorgues Eva

Eva Gili Gorgues

Magisteri d'Educació Musical

"Músiques del món"

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=3322&id_pagina=1

 

Per contactar amb mi:

DIARI WEBQUEST

Primera setmana

Del 23 de febrer a l'01 de març


Després de la introducció teòrica de les TIC en la societat i en l’escola, en la primera sessió practica que vam realitzar el dilluns 23 de febrer ens vam centrar en el procés de creació d’un portafoli digital i d’una webquest.

Referent al portafoli, vaig aprendre com accedir-hi i com adjuntar-hi informació (dades personals, diferents seccions i fotografies).

D’altra banda, se’ns va mostrar els passos que s’han de seguir a l’hora de realitzar una webquest, els elements que l’han de compondre i un seguit de webquests ja creades per a fer-nos una idea de com podria ser la nostra.

També en aquesta sessió vam aprofitar, la meva companya de grup i jo, per obrir un compte de gmail, necessari per a la creació de la webquest.

Després d’això ens vam reunir amb la companya de treball per a decidir el tema en que es centrarà la nostra webquest. Vam decidir que es titularia “Música i ritmes del món”, i que comptaria amb diferents parts. Una amb una mica d’història global dels diferents estils de música d’arreu del món amb cançons i vídeos, una altra on s’explicarien els diferents ritmes típics que s’utilitzen en els diferents llocs i, una altra, amb diferents activitats per tal de que els nens usuaris d’aquesta pàgina puguin aprofundir més en aquests estils tot practicant-ne els ritmes, identificar cançons i els respectius països d’origen, etc. D’aquesta manera, voldríem aconseguir que els nens assoleixin uns mínims de cultura musical, que també podria donar lloc a una actitud més respectuosa envers les altres cultures.

 

Segona setmana

 

Del 02 al 08 de març

 

Durant aquesta segona setmana ens vam anar mantenint en contacte amb la meva companya de grup i vam anar pensant idees per a la realització de la webquest.

Ens vam reunir par a fer una pluja d’idees i acabar de decidir com s’estructurarà:

En primer lloc vam decidir els diferents països en els que ens basaríem, aquests seran Senegal, Brasil, Austràlia, Catalunya, Espanya, India, Xina, Brasil, Irlanda, Estats Units, Cuba i Jamaica.

A partir d’aquí vam començar a buscar informació sobre la música i els instruments musicals d’aquests països i vam decidir els continguts als que donaríem més importància i com els organitzaríem.

Després d’això vam buscar imatges, vídeos i diferents suports TIC per afegir-los a la webquest i, així, fer-la més didàctica i entenedora.

L’última tasca que vam realitzar en relació a la webquest aquesta segona setmana va ser la creació de l’apartat de la introducció. En aquest vam escriure un text per guanyar l’atenció dels alumnes de primària i vam adjuntar una fotografia del mapa del món, pel qual giraran al voltant totes les activitats i la diferent informació d’aquesta webquest.

Tercera setmana

 

Del 09 al 15 de març

 

El dilluns d’aquesta setmana vam realitzar una sessió practica a classe.

En aquesta se’ns va explicar tot el funcionament de la webquest.

Algunes de les tasques que vam aprendre a realitzar van ser: adjuntar i insertar fotografies i vídeos, canviar el format de la lletra, afegir taules, etc.

També se’ns va descriure els diferents apartats dels quals compta una webquest i els continguts amb els quals ha de comptar cada part (la introducció, les tasques, el procés, l’avaluació i les conclusions).

Després d’això vam acabar de concretar l’estructura d’aquesta.

Quarta setmana

Del 16 al 22 de març


Durant aquesta setmana ens hem centrat en l’elaboració de l’apartat de “tasques”.

Vam decidir que aquest apartat comptaria amb un mapa del món amb la llista, al seu davall, dels paios seleccionats per a treballar en les activitats i, al clicar sobre del nom d’un país es va directament on es troba la informació de la música d’aquest.

A l’hora de realitzar aquesta part ens han sorgit problemes, primer per tal de guardar el document (encara no hem acabat de realitzar aquest apartat degut a aquest motiu). En segon lloc, hem tingut algun problema a l’hora de penjar fotografies, a l’obrir-se la pestanya per a penjar-les se’ns penja l’ordinador. Per últim ens va sorgir un dubte, en relació a adjuntar vídeos a la pàgina, que ja està solucionat.

Cinquena setmana

Del 23 al 29 de març

No hi ha manera de guardar bé la webquest, se’ns esborra la meitat de la informació cada vegada que guardem el document.

A la sessió teòrica vam aprendre a insertar un “voki” i vam fer una prova de com podria ser.

Vaig comentar a l’Enric que no hi havia manera de que es guardés la webquest (fins i tot vaig provar de guardar-la tres vagades abans de comentar-ho), ho va provar i es va guardar bé.

Al finalitzar aquesta classe, vam intentar continuar amb l’apartat de tasques i no ens en vam sortir.

Una altra vegada no se’ns guarda bé. NO PODEM AVANÇAR.

Sisena setmana

Del 29 de març al 03 d'abril

Durant aquesta setmana hem acabat de realitzar l'apartat de tasques, el de procés i hem començat a fer l'avaluació i la conclusió.

A l'apartat de procés hem introduit un voki, tal com vam aprendre a fer-ho la setmana passada a classe. Aquest explica que s'ha de dur a terme en el joc.

Hem decidit canviar el títol de la webquest degut ala problemes que hem tingut per a guardar-ho. Al veure que no teniem temps de realitzar totes les tasques i apartats que havíem planejat, em reduït les activitats.

Tot i que, com ja t'havíem comentat, hem tingut bastants problemes a l'hora de realitzar aquesta webquest, al final l'hem acabat.

El nom d'usuari i la contrassenya són els següents:

Usuari: evacaro

Contrassenya: evacaro

Conclusions

Tot i els entrebancs que ens hem trobat a l'hora de realitzar la webquest, valoro aquesta tasca com una experiència possitiva. Ha servit per a introduir-nos en aquest àmbit, ja que, ni jo ni la meva companya no havíem creat cap vegada ni una webquest, ni una pàgina web, ni res similar.

Penso que al final ens n'hem pogut sortir bé i que la webquest que hem construit compleix els requisits que se'ns demanava.

DIARI WEB 2.0

Primera setmana

Durant la primera setmana ens vam reunir la meva companya i jo i vam explorar diferents eines que ens podien servir per a realitzar la web 2.0.

Les eines que vam explorar van ser:

Blahgirls: http://www.blahgirls.com

Doppelme: http://www.doppelme.com

Vam començar a idear la web 2.0 que duríem a terme, un conte multimèdia amb qüestions referets a aquest.

Degut a que cap de les eines que vam mirar no donaven resposta a les nostres necessitats vam decidir que continuaríem buscant eines.

Segona setmana

Vam continuar la recerca de l'eina adecuada per a fer el conte multimèdia.

Durant aquest període vam explorar les següents eines:

Gifup: http://www.gifup.com

Faceyourmanga: http://www.faceyourmanga.com/upgrade_flash.htm

Doink: http://www.doink.com

Aquesta última va ser la definitiva, vam pensar que era l'eina perfecta per tal de realitzar l'activitat que havíem pensat. Aquesta pàgina fa possible la creació d'imatge en moviment de manera que, amb aquesta podiem realitzar el conte multimèdia.

 

Tercera setmana

Després de decidir quina seria l'eina més adequada per a realitzar el conte multimèdia ens vam centrar en desenvolupar el tema que tractaríem en quest. Vam decidir que el conte aniria adreçat a nens i nenes de primer de primària i que el tema central seria l'amistat, tot relacionant-ho amb les formes musicals.

Vam realitzar la fitxa de la proposta per a l'activitat de la web 2.0 que, a continuació l'he adjuntat.

Fitxa de proposta de l'activitat per a la web 2.0

Quarta setmana

Degut a que en la meteixa pàgina on realitzarem el conte no hi podrem afegir les preguntes refenrets a aquest hem decidit de penjar-ho tot en un Myspace.

D'aquesta manera, hem creat un compte al Myspace on després penjarem el conte i les qüestions pertinents.

D'altra banda, hem creat un esbós sobre el conte. Aquest explicarà la història de dues corxeres que són molt amigues, però, degut a situcions meteorològiques es separen. És en aquest moment que es donen compte de la seva gran amistat i les dos, molt tristes es passen el temps buscat-se mutuament, fins que al final es troben, senten una gran alegria i decideixen no separar-se mai més.

Cinquena setmana

Aquesta setmana l'hem dedicat a realitzar el conte amb l'eina "doink". Em creat les diferents imatges que volíem mostrar per, després, donar-li moviment.

Aquest programa te característiques semblants al studio, s'organitzen les diferents escenes i es dona moviment als objectes i imatges que em realitzat anteriorment. El conte també inclou la narració d'aquest.

Sisena setmana

Aquesta setmana l'hem dedicat a penjar el conte i, tot seguit, les qüestions relacionades amb aquest al nostre compte de Myspace i, concretament, a l'apartat de my blog.

L'adreça URL per tal de poder visualizar aquesta activitat és:

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll