Yasmina Guillem

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

2S- 02.03.09 i posteriors
Comentar aquesta secció

Hem decidit que el tema de la nostra webquest será el reciclatge referent a ciències naturals i aplicable a segon curs de cicle superior d'educació primària.

Tot i que ja havíem activat la creació de la webquest i creat un compte de correu per al treball en grup (martayas@gmail.com), no teníem encarat el propòsit de la nostra feina.

Hem creat la introduciió de la nostra webquest de tal manera que el color predominant sigui verd ja que el relacionem més fàcilment amb la temàtica i tot allò referent a la natura.

Hem introduït una fotografia en la introducció i hi hem exposat els conceptes que treballarem.

a l'hora d'introdui la fotografia principal hem tingut un petit problema ja que, ens hem volgut adelantar a les explicacions del professor i hem enganxat una fotografia a la introducció, però més tard el professor ha explicat com havíem de fer-ho, de manera que la que nosaltres havíem enganxar no l'hem pogut eliminar. Així ja ho sabem per la propera vegada que volguem enganxar una foto, sinó el que haurem de fer és, o bé quedar-nos amb la foto que hi hem enganxat o crear una webquest nova des del principi.

Per acabar, ens ha donat temps de buscar un parell de jocs a la web. Els hem col·locat a l'apartat "tasques" tot i que encara no sabem com enfocarem l'activitat ni quin serà el moment de realitzar aquests jocs. Així mateix, recordo un comentari del professor a l'aula; el joc no conté aprenentatge, així que seran jocs aclaridors, de repàs o d'ampliació. 

3S- 16.03.09 Comentar aquesta subsecció

Hem decidit que en el procés de realització de la nostra webquest treballarem quatre tasques; tasca d'investigació, tasca de comprensió, tasca "Reciclem paper" i tasca de reflexió i pràctica.

La primera consistirà en buscar informació als plantejaments proposats, la segona en la visualització d'un vídeo i contestar preguntes de comprensió del mateix. La tercera consistirà en una pràctica a l'aula en la qual es portarà a terme reciclatge de paper, i la tercera consistirà en preguntes de reflexió personal i jocs d'assimilació de tot el procés dut a terme.

De moment hem afegit a la introducció un element Voki tot i que pensem que serà molt repetitiu el fet que el nen escolti i llegeixi el mateix. Potser posem l'element en un altre moment.

Per enganxar aquesta icona del Voki el que hem de fer és copiar la direcció d'URL a l'apartat corresponent quan obrim la icona HTML de la barra d'eines de la webquest. Enganxarem la icona on vulguem que es vegi i actualitzarem la pàgina.

Per tal que es visualitzi de la manera que nosaltres vulguem, marcarem les opcions següents;

       1. Embed in: OTHERS

       2. Size: (mesura gran)

Per acabar, clicarem a GET CODE.

També ens hem trobat que obrint la webquest amb l'Explorer teniem problemes per veure la reprosucció de l'element Voki, per això obrirem la pàgina amb Mozilla Firefox o un altre servidor.

Per pujar un arxiu a la webquest hem de seguir el procés següent;

Marquem la paraula que volem que serveixi de link. La seleccionem, cliquem amb el botó dret del ratolí sobre la paraula, cliquem a insertar enllaç i a buscar arxiu (el quadradet de la part dreta). aquí podrem navegar pel nostre ordinador per buscar l'arxiu; l'obrim i el carreguem. Seguidament ens sortirà la ruta del servidor al link.

Per pujar una imatge;

Visualitzem la imatge, cliquem el botó dret, copiem l'adreça i l'enganxem. En la barra d'eines de la webquest cliquem sobre la icona de l'arbre; direcció de la imatge i enganxem. Si volem retocar la imatge podem fer-ho a Aspectes.

Si volem que aquesta imatge es canviï per una altra quan passem el ratolí pel damunt, seguim el mateix procés que per pujar una imatge però cliquem el botó dret sobre la imatge i anem a Propiedades de la imagen.

De moment no hem introduit cap d'aquests elements a la nostra webquest, però ho farem posteriorment ja que en són elements indispensables.

4S Comentar aquesta subsecció

Hem triat les URL a visitar pels alumnes i hem afegit les preguntes de recerca a l'apartat de Procés.

Sabem que volem afegir en aquest apartat imatges aleatòries, però no les hi hem afegit. Tot i això, les imatges les tenim guardades. Són 6, la qual cosa farà que tinguem tres possibilitats d'imatge aleatòria.

Volem penjar un vídeo, però ho decidirem més endavant.

Hem buscat informació sobreels diferents tipus d'avaluació que podríem aplicar per la nostra Webquest i hem decidit realitzar dues graelles; una per avaluar l'alumne/a en l'activitat de grup i l'altra per les activitats individuals.

Hem decidit col·locar en l'apartat de conclusions un parell d'adreces web per tal que els nens que els interessi el tema puguin aprofundir-hi una mica més.

Finalment hem col·locat l'apòsit Voki a l'apartat de Tasques. És un moviment curt per tal de despertar una mica la curiositat de l'alumne.

 

5S Comentar aquesta subsecció

Hem enllestit els dubtes conjuntament i després de triar preguntes, fotografies, tasques, vídeos i jocs, ens hem repartit la feina per enllestir la Webquest.

Hem col·locat les dues imatges den moviment que se'ns demanaven en els requisits, hem col·locat tres imatges aleatòries en la tasca "Reciclem paper" i hem afegit les URL del vídeo de l'apartat Procés. També aquí hem afegit dos jocs enllaçats a la web.

 

6S Comentar aquesta subsecció

La veritat és que, sense saber perquè, ens ha costat més del que ens pensàvem acabar la webquest.

Jo he tingut problemes a l'hora de penjar les fotos i la imatge aleatòria. En un principi em va quedar bé, i el dia següent quan ho vaig mirar s'havia desestructurat tot. Finalment, seguint el mateix procés, ha quedat bé.

La meva companya,per altra part, ha tingut problemes per penjar les taules de l'apartat d'avaluació ja que els volia penjar fent Copiar-Pegar des d'un document Word i no sabia com fer-ho. Al final va  haver de fer-ho tot de nou, directament a la pàgina de la Webquest.

Esperem que, després de contestar afirmativament la graella que ens va passar el professor com a requisit per aprovar aquest apartat de l'assignatura, tot estigui a punt.

WEBQUEST
Comentar aquesta secció

Diari de realització de la webquest.

1S- 16.02.09 Comentar aquesta subsecció

Avui hem activat el nostre portafoli on haurem de redactar en sis entrades (o més) allò que anem aprenent i fent a classe o a casa referent a la realització de la Webquest.

Ja sabem com hem de portar a terme la webquest, i tot i que ens queda molt per aprendre, sabem a quina pàgina hem d'anar per realitzar-la, quina n'ha de ser la temàtica (tot i que no està acabat de decidir) i quins hauran de ser els apartats que contingui.

Totes les webquest que es realitzaran les podrem utilitzar com a recurs en finalitzar l'assignatura o quan comencem la nostra tasca docent perquè quedaran penjades a la web.

 

ACTIVITAT WEB 2.0
Comentar aquesta secció

Aquesta secció engloba els sis punts obligatoris en quant a la descripció del treball per a la realització de l'activitat web 2.0.

1S. Comentar aquesta subsecció

El primer que ens cal fer és triar el tema per a la nostra activitat web 2.0. Les tres components del grup som de l'especialitat de música, però ens volem interessar per una altra assignatura; llengua catalana. I dins d'aquesta, un tema tan important com l'ortografia.

Per tant, el títol que hem triat per a la nostra activitat és; L'ORTOGRAFIA AL TEU ABAST.

Com hem especificat en la proposta, el primer que hem fet és proposar-nos uns objectius sobre l'activitat que hem triat. La descripció, però, ho farem més endavant.

Seguidament ens hem fixat de seguida en l'activitat proposada en el llistat del nostre professor; l'eina wiki d'ortografia, tot i que no en sabem res. Hem començat a investigar i el professor Xavier Carrera també ens ha donat algunes pistes de com funciona l'eina.

Sobretot ens ha quedat molt clar quan unes companyes de classe ens han comentat l'existència d'un vídeo al Youtube. És a dir que ens hem posat al Youtube i hem vist el vídeo. Ha quedat bastant clar en qué consisteix l'activitat, però ens sembla que ens costarà més del que ens pensàvem adaptar-ho a la nostra proposta.

Tot i això, encara tenim temps per presentar la proposta, o sigui que encara podem fer modificacacions.

 

2S. Comentar aquesta subsecció

((((És la tercera vegada que començo aquest apartat, i és que quan toco el tabulador i després el vull borrar, se'm torna a la pàgina inicial del portafoli...))))

Bé. Sant Torne-m'hi.

Ens vam proposar una activitat individual, però després de veure com funciona l'eina wiki, hem decidit agrupar els alumnes en no més de 4 per grup.

I tot i que seria interessant portar a terme la nostra tasca a l'aula ordinària, ens traslladarem a l'aula d'informàtica una sessió a la setmana. No volem que sigui un treball fora d'hores escolars ja que preferim que el grup només s'hagi d'ajuntar en hores de classe.

3S. Comentar aquesta subsecció

En la tercera sessió vam deixar clars els punts principals de la nostra activitat i vam deixar llesta la proposta que vam entregar al professor amb els detalls de l'activitat.

Tenim clar que la nostra web 2.0 serà una acivitat en grup de manera que agruparem alumnes amb més dificultats amb altres que en tinguin menys. Tot això gràcies a una activitat que consistirà en observar la sèrie d'exercicis proposats, modificar-los per tal de corregir-ne les faltes ortogràfiques o desvetllar-ne les incògnites.

Cada grup tindrà un nombre. De manera que quan un grup modifiqui algun aspecte de la proposta, tots els altres grups i el mestre/a podran veure quines n'han sigut les correccions.

Això portarà a un resultat final que consisteix en una proposta ortogràficament correcta, amb els dubtes desvetllats i les qüestions solucionades. Tot i que parlem d'alumnes d'últim curs de primària, volem que encara que tinguin dificultats a l'hora d'escriure (en el que a faltes ortogràfiques en deriva) acabin l'etapa amb uns aprenentatges sòlids.

4S. Comentar aquesta subsecció

En la quarta sessió ens disposem a buscar els exercicis que volem introduir en la nostra proposta web 2.0.

Han de ser exercicis variats, de diferents índoles però sempre dins de la dinàmica ortogràfica de la llengua catalana i de diversitat per tal que cada alumne es pugui sentir identificat en un dels exercicis no només tenint en compte les seves possibilitats i interessos sinó també la seva predisposició davant el grup i les seves preferències en la realització d'exercicis.

Per això hem tingut en compte alguns llibres de llengua catalana de segon curs de cicle superior de diferents editorials i exercicis que hem trobat a partir d'internet.

Volem que en la nostra proposta web es tinguin en compte tots i cadascun dels contignuts treballats en la matèria durant l'etapa d'educació primària, per això hem decidit que els exercicis que introduirem seran de correcció de textos, d'expressió escrita, d'expressió plàstica aplicada al treball que ens ocupa (ideogrames), classificació de paraules i jeroglífics entre altres.

5S. Comentar aquesta subsecció

Cada membre del grup s'ha encarregat de buscar material mitjançant diverses fonts i de diverses característiques. Així, hem posat les nostres idees en comú i quedem en que la nostra proposta constarà de 10 exercicis dels quals se'n després quantitat de continguts.

Mentre anem penjant el contingut al programa wikipedia que hem elegit per realitzar el projecte, m'he trobat amb algunes dificultats. Algun cop he penjat material i quan una companya hi entrava no veia el que jo havia modificat, però penjant-ho des del Mozilla ha quedat tot clar.

Val a dir que, a partir del moment que vam entregar la proposta al mestre, no ens hem tornat a reunir les tres components del grup, sinó que tota la informació ha estat tramesa via mail o telèfon.

Comencem a penjar els diferents tipus d'exercicis després de comentar amb les companyes el que intentem aconseguir amb aquell exercici i quan hi estem d'acord.

6S. Comentar aquesta subsecció

Per acabar, hem retocat algun exercici per tal d'adaptar-lo a les exigències de la nostra proposta, però tenim molt clars els exercicis i el seu ordre per tal de fer amè el treball dels nostres alumnes.

Queda clar que es tractarà d'una avaluació continuada i que aquesta proposta web és una via molt útil per tal d'avaluar si els nostres alumnes han assolit els continguts més importants d'ortografia durant tota l'etapa d'educació primària. Per tant, proposem l'avaluació com un joc de grup en què ningú avalua a ningú sinó que entre tots els membres del grup-classe  realitzem una activitat de la millor manera possible. Si el nostre grup no sap ben bé en què consisteix la feina, el següent grup ho desvetllarà.

Hem fet els últims retocs als exercicis per tal de no trobar-nos amb sorpreses o dificultats a l'hora d'entrar des d'un altre ordinador. I ja tenim llesta la nostra proposta.