Portafoli de Kidd Cardozo Carolina

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia

Carolina Kidd Cardozo

M.Ed. Musical

Músiques del Món

Enllaç: http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=3322&id_pagina=1

DIARI WEB 2.O

6ª Setmana

Un cop realitzat el conte virtual, el que vam fer va ser penjar el conte al myspace, i escriure les preguntes de comprensió.

El conte es troba a l'aparta de mi blog / ver blog de myspace.

I el link ho deixem a l'apartat de "enllaç web 2.0".

5ª Setmana

Aquesta setmana l'hem dedicat a crear el conte amb l'eina "doink".

Primer s'han de dibuixar les imatges que es volen mostrar, per després donar-li moviment i amb una mena d'studio, s'organitza les diferents escenes i es dona moviment als objectes.

També vam afegir la narració del conte.

4ª Setmana

Degut a que la pàgina escollida per realitzar la nostra activitat (doink), no tenia accès a escriure ni plantejar les activitats, vam crear un compte a myspace, on posteriorment penjarem el conte i les activitats a realitzar.

Després d'haver fet això vam començar a pensar l'idea i crear un esboç pel conte.

Aquest conte tracta de dues corxeres que van caminant fins que un gran vent se les enporta i les separa. Passen molt d'estona buscant-se mutuament, fisn que al final es troben i continuen passetjant contentes.

 

3ª Setmana

Després de decidir quina seria la eina més adequada per realitzar el conte multimedia ens vam centrar en desenvolupar el tema que tractariem en aquest. Vam decidir que el conte aniria adreÇat a nens i nenes de primer de primària i qu eel tema central seria l'amistat, tot relacionant-lo amb les formes musicals.

També vam realitzar la fitxa tècnica que adreçem a continuació.

2ª Setmana

En aquesta segona setmana, vam continuar mirant creacions de eines 2.0, ja que és realment difisil escollir una quan hi han tants d'exemples.

Ens vam especificar més que res en les eines:

gifup: www.gifup.com

faceyourmanga: www.faceyourmanga.com/upgrade_flash.htm

doink: www.doink.com

Un cop havent vist més intenssament aquets exemles, ens vam declinar més pel soport que ens donava "doink", una pàgina que ajuda a crear dibuixos amb moviment fins aconseguir fer un video pròpi.

 

1ª setmana

A la primera setmana vam estar mirant idees de webs 2.0 per poder tenir opcions d'escollir la que més ens agradés per crear la nostra.

Les eines explorades durant aqueta setmana van ser:

 blahgirls: www.blahgirls.com

doppelme: www.doppelme.com

Un cop havent vist intensament el funcionament d'aquestes webs, vam començara pensar la ralització de la nostre.

Quan ja teniem una ideea ficada al cap, resulta que  no vam acabar de trobar la eina adequada per crear la nostra activitat mitjançant web 2.0

Enllaç de la web 2.0

Aquest es el link de la nostra web 2.0:

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&bID=493999663

La nostra activitat es troba a l'apartat de videos penjats, ja que es un conte multimedia.

També deixem el nom d'usuari i la contrasenya de el nostre myspace.

usuari: kiddgili@gmail.com

contrasenya: kidd.gili

DIARI WEBQUEST

6ª Setmana

En aquesta setmana hem estat treballant molt amb la Webquest, ja que continuavem tenint els mateixos problemes: no es guardava el que feiem, apareixien coses d'altres persones, es borrava el que ja teniem,etc...)

Vam acabar el apartat de tasques i procesos, i tot i que voliem afegir-li més coses per problemes de la web al final emb fet les activitats que hi ha allà.

Durant aquest darrer dia vam finalitzar el treball amb l'apartat de avaluació (on fiquem els resultats de les activitats), i el que hauria de tenir en compte el professor per avaluar als nens al haver finalitzat amb aquestes tasques.

Per acabar vam fer la conclució basant-nos en allò que nosaltres voliem obtenir d'aquesta Webquest.

Vam intentar fer-ho el millor possible, realitzant activitats per que el nen treballi en grup i també jocs fent servir el "viki".

Tot i que vam tenir tants problemes, al final ens hem ensortit i ja tenim acabada la Webquest.

A continuació deixo el nom d'usuari i la contrasenya per que es pugui entrar.

Nom d'usuari: evacaro

contrasenya: evacaro

 

Amb això finalitza aquest Diari i tot el treball que ha comportat amb ell.

5ª Setmana

Durant aquesta setmana el professor ens va explicar com fer servir el voki per fer que les activitats surtin parlades, i després nosaltres ho vam aplicar a la nostre webquest.

Durant tot aquest temps i especialment ara al final, hem tinguts molt problemes per realitzar la webquest ja que moltes vegades es borra tot el que tenim fet i no hi ha manera de que es guardi. Quan aconseguim fer-ho anem avançant però molt lentament.

4ª Setmana

En aquesta setmana vam començar l atasca de la realització dels diferents apartats de la Webquest.

Ala part de "tasques", vam explicarmés detalladament de que es tractava la nostra pàgina i de que aniria.

Aban de ficar les activitats vam decidir introduir informació sobre la música, ritmes i instruments amb el que treballariem amb els nens, tot això acompanyat amb les imatges d ecada instrument.

 

3ª Setmana

Durant aquests setmana vam tenir classe pràctica de informàtica on el professor en va explicar més coses sobre el funcionament de la Webquest com a per exemple, insertar imatges, videos, i els diferents apartats. També vam tenir més clar que es el que ha de portar cada apartat.

 

2ª Setmana

Durant aquesta setmana hem estat elavorant l'estructura d ela Webquest. Hem estat pensant activitats, els continguts que voliem que hi fossin, imatges, videos i tot tipus de soport relacionats amb la música del món

El primer que vam fer va ser presentar el Webquest a l'introducció, on deixavem constància de quins serien els temes a tractar de la mateixa i com treballariem.

Per finalitzar la semana vam organitzar tota la informació trobada per nosaltres sabent de millor manera i amb més claretat el que voliem ficar dins d el awebquest i cóm ho fariem

1ª Setmana

En aquesta primera secció el que vam fer va ser accedir per primera vegarda al nostre portafoli personal, i el porfessor en va ensenyar tant els passos que haviem de seguir per arribar, com el seu funcionament.

També ens va mostrar  diferents tipus de webquests per poder tenir una idea de com realitzar-les nosaltres juntament amb un power point, on sortien les pautes a seguir i els elements que havia de contenir.

vam aprofitar per fer-nos un compte al g-mail, per tal de que ens arribi la contrasenya de la webquest, per tot seguit poder començar a realitzar-la.

El tema de la nostra webquest serà "la música i els ritmes del món". Introduirem videos, música i diferents tipus de activitas relacionades amb les diferents músiques amb l'objectius de que els nens puguin tenir una certa cultura musical arrel del món