JUGUEM?

DIARI WEBQUEST Comentar aquesta secció

JUGUEM? (Títol de la nostra webquest)


En la nostra webquest volem fomentar el recurs educatiu del joc, per tant la nostra intenció es fer una breu presentació de diferents jocs tradicionals, on els nens/es podran aprendre divertint-se.

Aquesta webquest pot anar destiada a infants i també a diferents educadors, ja que en ella pretenem fer un recull de diferents jocs tradicionals de diferents racons del món. Aquests estaran detallats i amb una breu ressenya històrica de la seva procedència.

PRIMERA SETMANA Comentar aquesta secció

Presentació:

 

La primera sessió va ser una presentació sobre el temari d'informàtica i l'utilització del portafoli i la webquest. El portafoli és un diari personal on tenim que anar explicant els diferents passos que seguim per a crear la webquest. Durant aquesta setmana es tindria que concretar el tema del treball final -webquest-.

 

Feina feta:


Primerament hem activat el nou compte de correu electrònic gmail, que es compartirà amb la parella de treball. Així doncs, durant el cap de setmana hem activat la webquest, tot i que de moment encara no ens han donat d'alta.

El tema escollit per a fer la webquest ja està espessificat en el primer apartat, Diari Webquest, on només hem fet una breu introducció del que inicialment tenim intenció de fer.

 

 

SEGONA SETMANA Comentar aquesta secció

Hem reconduït el tema de la webquest, ara l’hem encarat més als infants, tot i que encara no tenim molt clar com encaminar-la i que podem fer-hi. Per tant he optat per cercar de forma genèrica pàgines d’interès relacionades amb els jocs tradicionals.

TERCERA SETMANA Comentar aquesta secció

Comencem a familiaritzar-nos amb la webquest, mirem el que hi tenim que posar i comencem a tenir alguna idea per poder començar. Així doncs, primerament escollim la part més formal com són els colors, comencem a pensar una introducció, etc.

QUARTA SETMANA Comentar aquesta secció

Seguim buscant pàgines relacionades amb el tema, però ara ja més concretes. També busquem vídeos i fotos per poder posar. Les classifiquem per poder seguir i saber on les podrem posar.

CINQUENA SETMANA Comentar aquesta secció

Mirem altres webquests per a poder agafar idees per saber com tenim que fer les activitats i l’avaluació. A partir d’aquí seguim i fem l’apartat de procés. Llavors és quan se’ns acudeix d’introduir un personatge, un avi al qual li posem avi Bonet.

SISENA SETMANA Comentar aquesta secció

Hem refet la introducció i també hem creat un voki de l’avi bonet, aquest el posarem a la introducció. Comencem a fer les activitats. Seguim buscant fotos i vídeos.

SETENA SETMANA Comentar aquesta secció

Ja tenim la introducció i el procés feta, però ara ens dividim la feina, ella fa la conclusió i jo segueixo amb les activitats. També fem juntament l’avaluació i acabem de revisar i retocar les activitats.

VUITENA SETMANA Comentar aquesta secció

Acavem les activitats, pengem el vídeo escollit, les fotos i el document word, també decidim posar un altre voki a l’avaluació. Ens sorgeixen problemes amb l’apartat de l’avaluació, no ens apareix res, per tant tenim que crear una altra webquest només per aquest apartat.

Finalment, després de revisar-ho tot, ja hem acabat la webquest