Portafoli de Noelia Vall Badia

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Vall Badia Noelia

Noèlia Vall Badia

 

 

Per contactar amb mi:

setmana de l'1 de juny Comentar aquesta secció

Hem creat la web 2.0 amb l'eina del blogger. Hem creat un blog a traves de la pàgina web blogspot.com

Hem triat el tema de castanyada vs hallowen.

Els nens hauran de fer diferents aportacions i l'activitat final consisteix en que els alumnes facin una redacció sobre el tema de la castanyada vs el hallowen i les millors es penjaran al blog.

http://castanyadavshallowen@blogspot.com/ Comentar aquest document

setmana del 20 d'abril Comentar aquesta secció

Aquesta setmana he mescollit quin tipus de web 2.0 escollim: un blog i també sobre quin tema tractarà aquest: castanyada vs halloween.

Hem pensat què volem que hi hagi dins d'aquest blog.

 

setmana del 23 de març Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem posat a la webquest les activitats que ja haviem fet previament en un paper en brut:

Hem completat les pestanyes de processos, avaluació i conclusió. A la part de processos hem explicat les activitats i hem posat els links, que prèviament haviem buscat.

Hem tingut algun problema a l'hora de ficar els enllaços.

Aquí t'adjuntem el link de la nostra webquest:

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=3085&id_pagina=1

 

setmana del 16 de març Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem creat el voki a la webquest.

També hem modificat alguns dels paîsos de les activitats i hem seguit buscant pàgines d'informació sobre aquests, per tatl de facilitar les activitats dels nens i hem acabat de parlar com anirien les activitats

setmana del 9 de març Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem estat trant quines seran les 5 cultures amb les quals els nens hauràn de fer les activitats.

Un cop triades aquestes ens les hem repartit i cada una del grup ha buscat diferents pàgines fer-ho servir d'enllaç,on els nens puguin trobar informació per a fer les activitats.

També ham anat pensant difents activitats per fer.

setmana del 2 de març Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem anat buscant informació individualment sobre el tema de les cultures del món i la seva músca.

Desprès vam quedar i vam començar a pensar diferents activitats i una mica el fil conductor que seguirien aquestes. Hem plantejat les activitats de manera que els alumnes cerquin informació sobre unes quantes músiques de diferents cultures i que totes les activitats tenen com fi últim fer una representació d'una de les músiques que ells escolleixin per tal que la resta d'alumnes l'endevinin.

Aquesta informació l'hem explicat a l'apartat de tasques.

 

setmana del 23 de febrer Comentar aquesta secció

Aquesta setmana hem quedat amb les companyes del grup i hem acabat de decidir el tema de la webquest. Hembuscat informació sobre diferents models de webquest, en vam escollir una i vam repartir la feina: una ha afegit una fotografia, jo vaig escriure una introducció i una altra ha modificat el text.

També ha afegit una fotografia a cada secció.

setmana del 16 de febrer Comentar aquesta secció

Aquesta setmana he entrat al meu portafoli amb la informació que hi havia al correu que ens van enviar.

Primer de tot he entrat a "gestio del vostre portafoli", despres he entrat a l'apartat de "panell de configuració del portafoli". un cop dins he canviat la contrassenya d'accès, despres he canviat el títol del portafoli, l'estil, l'apartat de qui pot proposar una intervenció, etc, també he escrit una petita biografia i hi he afegit una foto.

Despres de tot això hem creat un correu entre els components del grup i també hem creat una webquest.

Aquests dies hem anat pensant el tema de la webquest i algunes de les opcions son: les 4 estacions, les músiques del món, etc.