TICTAC

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia

Imatge representativa Brescó Baiges Enric

UTILITZEU AQUEST ESPAI PER PRESENTAR-VOS

         - Nom i cognoms.

         - Especialitat.

 

  • Titol del vostre webquest
  • Un cop acabat el WebQuest ficareu l'enllaç aquí.   ex: www.google.es

DIARI WEBQUEST

Descripció de tot el procés que haureu seguit per realitzar el projecte Webquest.

Llegiu amb atenció la Guia amb tots els requisits.

Mínim 6 intervencions (corresponents a una per setmana)

Primera Setmana (16/02/09)

1 Sessió Pràctiques d'Informàtica. GRUPS PART A.

Presentació de l'eina de portafoli: ...

Presentació de PhpWebquest: ...

Etc...

gnjmgnmvnh

nmcvnmmcv

Primera Semana

Podeu organitzar que cada setmana sigui una secció i dins d'aquesta crear subseccions per explicar el treball en grup, l'individual, ...