Portafoli de Joan Gallifa

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Joan Gallifa

Aquest portafoli recull els àmbits d'interes professional.

Tecnologia Comentar aquesta secció

La primera pota del portafolis és la tecnologia. Amb la tecnologia aconseguim amplificar les nostres capacitats i ens permet aportar el valor afegit que només les persones podem donar.

La formació en Enginyeria Informàtica a la UPC ha permés la comprensió genèrica d'aquestes eines així com l'especialització en el desenvolupament de software.

Desenvolupament de software Comentar aquesta subsecció

En aquest apartat s'han desenvolupat projectes en camps com en la gestió d'institucions essencialment universitàries.

Eines de gestió de recursos humans, facturació, acadèmica, inscripcions a cursos/congressos, horaris de congressos....

En els documents adjunts se'n poden veure algunes mostres.

Sistema de Gestió Acadèmica Comentar aquest document

pantallaSGA.jpg

És un software de gestió universitària que permet, entre altres, relacionar els alumnes, els docents, les assignatures i els plans d'estudi tot genenrant els la informació de suport i els protocols necessaris per la impartició de la formació, la gestió econòmica del centre i la presentació de la informació a l'estudiant.

Aquest software està a varies institucions universitàries, entre elles la FUB.

pantallaSGA.jpg (159.3 ko)

Gestor continguts Web Comentar aquest document

http://www.blanquerna.url.edu

El projecte, en el marc de la Fundació Blanquerna, va consistir en el disseny i la construcció d'un gestor de continguts distribuit entre diferents usuaris dels diversos departaments que formen la institució.

 

Gestió d'inscripcions al Centre de Recerca Matemàtica Comentar aquest document

http://www.crm.cat/inscrm/?IdActivitat=MINICURS2

És un Web que s'integra amb el software de gestió del centre (també propi) que permet la inscripció i la gestió del pagament de cursos organitzats per la institució.

Aqui se'n pot veure una mostra.

IMC 2006 Comentar aquest document

http://www.icm2006.org/v_f/web_fr.php

Mostra del resultat final de l'ús del Web de gestió dels continguts del Congrés Internacional de Matemàtiques celebrat a Madrid l'any 2006.

L'aplicatiu recollia tots els esdeveniments i la seva informació, les diverses localitzacions i les modificacions de darrera hora per tal d'informar-ne en directe i on-line als participants del congrés.

A partir d'aquestes dades s'el·labora el programa oficial del congrés (format LaTex)

Interacció Persona-Màquina (HCI) Comentar aquesta subsecció

La formació i els projectes desenvolupats en aquesta àrea d'interés persegueixen facilitar l'ús dels aplicatius, ja sigui amb conceptes d'usabilitat, en conceptes com la identificació única entre aplicatius (Single Sign On) com l'ús de tecnologies d'identificació (Certificats Digitals i DNI-e), codis de barres, targetes magnètiques...

Gestió del coneixement Comentar aquesta secció

La segona pota del portafolis és la gestió del coneixement, on es pretén convertir les dades que els aplicatius ens recullen, ens emmagatzemen i ens gestionen en conexiement per a les persones.

Els projectes en aquesta àrea han estat bàsicament centrats l'organització d'informació i en la redefinició de processos de les institicions.

 

Educació i TIC Comentar aquesta secció

Les dues potes anteriors tenen interés i una aplicació directa cap als els processos d'enseyament-aprenentatge.

L'ambit d'aquesta tercera secció es doncs unir les eines i tècniques anteriors i aplicar-les en les diverses metodologies d'aprenentatge.

bLink Comentar aquest document

http://blink.blanquerna.url.edu

Disseny i implementació d'plicatiu web integrat als sistemes d'informació de la Fundació Blanquerna, per a donar suport a l'aprenentatge que conté eines de generació de coneixement ,de compartició de la informació...