Portafolio de Eric Hernández

EXAMEN INFORMÀTICA SETEMBRE Comentar esta sección

exameninfo_1_.doc Comentar este documento

exameninfo_1_.doc
exameninfo_1_.doc (24.1 ko)

BIOGRAFIA Comentar esta sección

 

Eric Hernàndez Arancón neix el 17 d'Octubre de 1989 a la Clínica del Pilar de Barcelona. En aquesta ciutat passa es 8 primers anys de la seva vida mentres estudia al Colegio Sagrado Corazón de Nuestra Señora, situat al barri de Poblenou, fins que es trasllada amb la seva família a La Pobla de Segur, un poble del Pirineu Lleidatà. És allà on continua els seus estudis fins a 2n de Batxillerat. Acabat aquest curs, a mitjans del 2007 torna a Barcelna per treballar en diferents àmbits i sectors i adquirir experiències professionals , desenvolupant càrrecs com teleoperador, promotor de discoteca i comercial en diferents empreses. A setembre de 2008, reprèn es seus estudis i comença a carrera de Mestre Especialitzat en Educació Física en la Universitat de Lleida, ahora que ho compagina amb impartir classes en 2 col·legis de Leida i a nivell particular.

Esborrador PROPOTA WEBQUEST ( Modificat) Comentar esta sección

 

PROPOSTA WEBQUEST : CONEIXEM L'ORDIN@DOR !

 

INTRODUCCIÓ

 

La webquest presentada té com a objectiu principal que els alumnes coneguin en profunditat, els elements que configuren un ordinador, com ara el teclat,el ratolí, el monitor, la " torre" , la impressora, l' escànner,els altaveus , la webcam ...

 

Aquesta webquest està orientada per a alumnes de cicle mitjà, és a dir, la poden realitzar tan alumnes de 3r de Primària com de 4t de Primària.

 

 Un ratolí d'ordinador animat serà l'encarregat de dir el que han de fer als alumnes durant el desenvolupament de la tasca.Al'hora d'animar-lo, considerem que el més adient és utilitzar elements de voki o generar algun aplicatiu amb Web 2.0.

 

 

TASCA

Tenim una classe de 24 alumnes de 3r de primària, 12 són nens i 12 són nenes. Aquests alumnes fins ara saben utilitzar aplicatius com ara el Word, el Paint i el Navegador Google. Es dividirà els alumnes en 8 grups de 3 persones cadascun. Cada grup haurà de trobar informació ( definició, imatge i utilitat, és a dir, per a què serveix ? ) d'un element que configura l'ordinador. Quan això estigui fet, tota la classe haurà de redactar un escrit amb imatges explicant què són els ordinadors i per a què serveixen ,quins són els elements que el configuren i haurà de crear-ne un amb cartrons i caixes de cartró , unint les parts realitzades per cada grup.En resum, cada grup farà una recerca el més exhaustiva possible sobre un element de l'ordinador, ho deixarà reflexat en un escrit amb Word i desprès fabricarà aquest element de forma manual amb cartró, cartolines, papers de colors, tèmperes...

PROCÈS

Durant tot el procès el mestre oferirà recursos i materials per a que els alumnes puguin dur a terme les seves tasques personals, com a grup i com a grup de classe.

Dins de cada grup, a més a més s'hauràn de fer diferents activitats complementàries com ara :

→ Fabricació en cartró de l'element que configura l'ordinador assignat al grup.

→ Dibuix d'un ordinador i els seus elements amb el programa PAINT.

→ Colorejar dibuixos amb l'ordinador ( dibuixos de temàtica relacionada amb la webquest )

En aquest apartat els alumnes podran veure quins són els passos que han de donar per a realitzar la tasca proposada.

 

 

AVALUACIÓ

 

L'avaluació es realitzarà en funció de 3 aspectes :

 

  1. Que els alumnes haguin dut a terme las tasca encomanada

  2. Que els alumnes coneguin els diferents elements que conformen un ordinadors

  3. Originalitat dels seus treballs presentats.

 

CONCLUSIONS

 

Al finalitzar la webquest, considerem molt important en aquesta activitat que els nens treguin nes conclusions del treball fet tan a nivell individual com a nivell de grup i que el mestre o mestres trgui conclusions del qu`ha significat realitzar la webquest per als alumnes, quina informació li ha aportat de nou, si l valoració de l'activitat és bona o dolenta ...

 

ALTRES ASPECTES

 

El més probable és que els colors que hi hagui a la webquest siguin els diferents tons del verb. Ja que considerem que és un color idoni abans que d'altres com a ra groc, vermell i taronja , que cansen molt més la vista que no pas els verds i blaus.

 

En a webquest hi hauràn diferents imatges per tal d'oferir una ajuda als alumnes.

 

Aquesta és la nostra proposta de WebQuest.

 

Esborrador Proposta WEBQUEST Comentar esta sección

 

PROPOSTA WEBQUEST : CONEIXEM L'ORDIN@DOR !

 

INTRODUCCIÓ

 

La webquest presentada té com a objectiu principal que els alumnes coneguin en profunditat, els elements que configuren un ordinador, com ara el teclat,el ratolí, el monitor, la " torre" , la impressora, l' escànner,els altaveus , la pantalla o monitor ...

 

Aquesta webquest està orientada per a alumnes de cicl superior, és a dir, la poden realitzar tan alumnes de 5è de Primària com de 6è de Primària.

 

 Un ratolí d'ordinador animat serà l'encarregat de dir el que han de fer als alumnes durant el desenvolupament de la tasca.


TASCA

Es dividirà els alumnes en 8 grups. Cada grup haurà de trobar informació ( definició, imatge i utilitat ) d'un element que configura l'ordinador. Quan això estigui fet, tota la classe haurà de redactar un escrit amb imatges explicant què són els ordinadors i per a què serveixen i haurà de crear-ne un amb cartrons i caixes de cartró , unint les parts realitzades per cada grup.

Dins de cada grup, a més a més s'hauràn de fer diferents activitats complementàries com ara :

→ Fabricació en cartró de l'element que configura l'ordinador assignat al grup.

→ Dibuix d'un ordinador i els seus elements amb el programa PAINT.

→ Colorejar dibuixos amb l'ordinador ( dibuixos de temàtica relacionada amb la webquest )

 

PROCÈS

Durant tot el procès el mestre oferirà recursos i materials per a que els alumnes puguin dur a terme les seves tasques personals, com a grup i com a grup de classe.

En aquest apartat els alumnes podran veure quins són els passos que han de donar per a realitzar la tasca proposada.

 

 

AVALUACIÓ

 

L'avaluació es realitzarà en funció de 3 aspectes :

 

  1. Que els alumnes haguin dut a terme las tasca encomanada

  2. Que els alumnes coneguin els diferents elements que conformen un ordinadors

  3. Originalitat dels seus treballs presentats.

 

 

ALTRES ASPECTES

 

El més probable és que els colors que hi hagui a la webquest siguin els diferents tons del verb. Ja que considerem que és un color idoni abans que d'altres com a ra groc, vermell i taronja , que cansen molt més la vista que no pas els verds i blaus.

 

En la webquest hi haurà diferents imatges per tal d'oferir una ajuda als alumnes.

 

 

MATERIALS I RECURSOS Comentar esta sub-sección

PRÀCTIQUES DE VÍDEO 1 i 2 Comentar esta sección

En aquestes 2 primeres pràctiques de vídeo, hem trebalat de forma pràctica, aspectes treballats a classe de forma teòrica.

En la primera pràctica, que consisteix en l'edició d'un vídeo amb el programa Pinnacle Studio, hem hagut de treballar amb aquest programa de la següent forma : Inicialment tenim un vídeo format per diverses escenes que hem hagut de modificar suprimint fragments de zoom, afegint efectes de transició, posant música i veu en off, incorporant imatges fixes, ralentitzant la velocitat de reproducció ....

En la segona pràctica hem hagut de treballar pràcticament els aspectes vists a classe sobre els tipu de plans, tipus de panoràmiques, tràveling .... Es tractava de realitzar escenes amb diferents tipus de plans; com ara pla general, primer pla, pla americà ; panoràmiques ascendents i descendents , moviments de tràveling ....

Hem d'esmentar que ens ha anat bé la realització d'aquestes pràctiques ja que d'aquesta manera hem pogut enendre millor alguns aspectes treballant-los pràcticament que no pas sols teòricament.

 

 

PRÀCTICA DE VÍDEO 3 Comentar esta sección

En aquesta tercera pràctica de vídeo realitzada el divendres 27 de març de 2009 vaig realitzar una segona pràctica amb el programa Studio Pinnacle. Cal esmentar que aquesta segona pràctica ha sigut més difícil que la primera i en aquesta es veuen aspectes nous.

Valorant en conjunt les 2 pràctiques realitzades amb Studio Pinnacle és important a dir que considero que és un programa d'edició de vídeos relativament fàcil d'utilitzar i a hores d'ara cpnsidero que sóc capaç d'editar un vídeo gairebé de principi a fi.

Dir que en aquesta pràctica hem après com realitzar els crèdits i capturar imatges fixes en moviment....

PRÀCTICA DE VÍDEO 4 Comentar esta sección

En aquesta darrera pràctica de vídeo realitzada el divendres 3 d' Abril de 2009 hem realitzat la segona pràctica amb la càmara de vídeo en aquesta ocasió la pràica constava de 3 activitats, la primera que nosaltres hem considerat com la de més dificultat, es tractava de representar austeritat, contrast, equilibri... amb objectes. é simportant dir que ens haguès sigu més fàcil realitzar aquesta activitat gravant a persones enlloc d'objectes. La segona activitat de la pràctica consistia en persiguer els copanys de grup amb la càmara, és un recurs que dóna la sensació de que hi ha més gent en pantalla. Suposo que això té a veure molt amb que una imatge dinàmica sempre dóna més sensació de multitud de gent que no pas una imatge estàtica.

La tercera activitat consistia en la dramatització d'una situació , que era que 2 amigues anaven parlant i es trobaven una moneda, aquestes es barallaven per la moneda sense adonar-se que una tercera persona s'emportava els diners i desprès les 2 amigues l'empaitaven. En aquesta dramatització s'havia de fer un mínim de 8 plans i 2 moviments de càmara.

PRÀCTICA 1 D'INFORMÀTICA (23-02-09 ) Comentar esta sección

En aquesta primera pràctica d'Informàtica hem intentat tractar amb la màxima profunditat possible les webquest, hem vist què són, per a què serveixen, de quines parts consten, que hi ha diverses per tota la web...

Hem vist que les webquest són eines noves que permeten al mestre innovar i als alumnes divertir-se i aprendre d'una forma més pràctica.

En aquesta pràctica hem introduit molt lleugerament algunes eines amb les que tenim la possibilitat de treballar per fer més atractiva la webquest, aquestes eines síon Voki, Web 2.0 ....

Una altre aspecte  a destacar és que cada webquest té una tasca en concreta, i aquesta pot ser de molts tipus, com ara : emtre un judici, sintetitzar informació, defensar una postura en concret ....

PRÀCTICA 2 D'INFORMÀTICA (09-03-09 ) Comentar esta sección

En aquesta segona pràctica, hem treballat amb l'aplicatiu VOKI, un aplicatiu que serveix per crear figures animades i el més important, amb veu. Desprès d'estar experimentant una mica amb aquesta eina hem continuat treballant amb el webquest i hem resolt els diferents dubtes que se'ns anaven produint en la realització del webquest.

PRÀCTICA 3 D'INFORMÀTICA (23-03-09) Comentar esta sección

En la tercera pràctica d'Informàtica hem treballat diferents aspectes com ara :

 

Revisió de 3 apartats de la Webquest, aquests són : Procés, Avaluació i Conclusions.

En l’apartat de Procés, els mestres hem de indicar quins són els enllaços que han d’utilitzar els alumnes per a poder realitzar la tasca encomanada. En aquest apartat, també s’han d’ubicar arxius. Pot donar-se el cas que l’arxiu que vulguem penjar ocupa molt més del que deixa la Webquest, llavors una possibilitat és crear un espai propi amb diferents arxius a través de http://www.sendeo.com .

En l’apartat d’ Avaluació, hem d’establir una sèrie de punts d’observació, en base a què avaluarem ? Per fer això haurem de fer rúbriques (en aquesta escala descriptiva, enlloc de donar el valor 1,2,3,4,5 ..., faig una petita explicació de què suposa cada valor sobre cada qüestió, en aquest cas el nen fa una autoavaluació ) utilitzar escales valoratives ( el que fem és determinar què vull avaluar i assignar una escala estàndard que aplico normalment, de caràcter genèric ). En aquest apartat podem plantejar algun tipus de rúbrica i plantejarem quina seria la rúbrica que li donaríem al mestre que dugués a terme la nostra webquest. En l’avaluació plantejada hem de detallar els aspectes que avaluarem, què és important en relació a l’aprenentatge dels alumnes en aquesta tasca ?

En aquest apartat, el mínim que hi ha d’haver és una rúbrica .A Internet hi ha un servidor que permet generar rúbriques i desar-les online a : www.rubistar.es .

En l’apartat de Conclusions, tradicionalment s’han fet 2 coses : 1. Fer una síntesi de l’aprenentatge que han realitzat els alumnes (breument) i 2. Agraïments a persones, institucions... que han servit per agafar informació i muntar el webquest.

 

 

  • Sistema de verificació del treball personal fet a classe :

 

  Descarregar pantalles de la Webquest, comprimir-les i portar-les al Campus Virtual, a l’Espai Compartit. Per tal de no oblidar-nos cap acrpeta o accès personal, hem de construir al nostre escriptori una carpeta amb el nom EXAMEN INFO ; tot allò que vull descarregar , ho anirè ficant a aquella carpeta. A l’hora de guardar és important que en el quadre de baix aparegui : “Página web completa “,  afegim l’arxiu a à Afegir l’arxiu a carpeta EXAMEN INFO, fet això hem de pujar el fitxer (que acabem de comprimir ) a l’espai compartit del Campus Sakai.

 

Proposta Web 2.0 Comentar esta sección

 

Proposta d’activitat escolar web 2.0

ALUMNES ERIC HERNÀNDEZ I AISLING SATORRA

TITULACIÓ MESTRE ESPECIALITZAT EN EDUCACIÓ FÍSICATÍTOL DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL ELABORAT (enunciat provisional)

CONEIXEM ELS ANIMALS

 

 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL (explicació sintètica de què es pretén amb el producte que s’elaborarà)

El que es pretén amb l’activitat és que els alumnes tinguin una eina diària que els permeti cada dia anar consultant el diari del professor i anar completant el seu personal sobre una temàtica en concret, els animals.DESCRIPCIÓ (explicació, el màxim de detallada possible, de quin és el producte final que s’espera obtenir i de com es preveu que sigui)

El producte final que s'espera obtenir és per una part un diari de classe, giat pel professor i on tots els alumnes hauran d'haver fet un nombre mínim d'aportacions per tal de conèixer els animals. I d'altra banda, un diari personal de cada alumne on escrigui aquella informació que ha trobat i que l'inquieta, o creu que és important per al desenvolupament del tema tractat ( els animals )CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR (ubicació de l’activitat o material en el currículum de l’educació infantil o primària)

La tasca estaria ubicada en el curriulum de cilce mitjà, però volem remarcar que hi ha aspectes de cicle inicial que es repassaran durant el transcurs de l'activitat.

El món dels éssers vius: què els caracteritza i com s’interrelacionen entre ells i amb

el medi, per tal de comprendre la necessitat de conservar la seva diversitat

i els diferents hàbitats i que les persones adoptin formes de viure que

possibilitin el manteniment de la salut pròpia i col·lectiva.

Cicle inicial.


El món dels éssers vius

Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i

d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.

Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de realitzar les

funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.

Observació a ull nu d’un organisme en el seu medi natural o reproduint el

medi a l’aula. Identificació i determinació d’animals i plantes de l’entorn

segons diferents criteris observables. Valoració de la responsabilitat envers

els animals domèstics i plantes.

Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per

adaptar-se al medi.

Comunicació oral de les observacions realitzades utilitzant diferents

llenguatges.


Cicle Mitjà.

El món dels éssers vius

Caracterització des la funció de nutrició en els animals i plantes.

Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i

plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats.

Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals

i plantes.

Classificació dels diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes,

arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes característiques

observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals i el

cultiu de plantes.

Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.

Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com

per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.


ETAPA:Cicle Mitjà

NIVELL: 2n

ÀREA (pot ser interdisciplinar): Coneixement del medi natural, social i cultural

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I/O PRÒPIES DE L’ÀREA(si l’etapa és la d’educació infantil

incloure les capacitats en lloc de les competències):

Competències :

Tractament de la informació i competència digital

Competència d'aprendre a aprendre

Competència d'autonomia i iniciativa personal

 

CONTINGUTS:

EINES WEB 2.0 EXPLORADES Nom de l’eina

Adreça (URL)

Data de consulta

Diary

http://diary.com/

20-04-2009

Kido’z

http://kidoz.net/beta/

27-04-2009

ToonDoo

http://www.toondoo.com/

27-04-2009EINA PRINCIPAL SELECCIONADA

Nom de l’eina

Adreça (URL)

Diari

http://diary.com/

Motius de la selecció

Em escollit treballar amb un diari virtual perquè veiem que hi ha múltiples opcions per poder-hi penjar archius, música, fotos, vídeos, links...i com el que pretenem és que els alumnes tinguin una eina diària per poder anar aprenent, em escollit aquesta web 2.0, que els permetrà també tenir un diari personal on podran anar pujant els deures manats pel professor.

 


WEB 2.0 DIARY.COM (I) Comentar esta sección

Per començar a preparar la eina de treball web 2.0 hem decidit que primer de tot faríem un document amb Word de tota aquella informació teòrica que s'explicarà als alumnes en el transcurs de l'activitat.

La meva companya Aisling Satorra i jo hem estat buscant informació a través de pàgines web i llibres de text sobre els animals, les seves funcions vitals, i la seva classificació.

WEB 2.0 DIARY.COM (II) Comentar esta sección

Un cop vam tenir tota la informació teòrica que nosaltres considerem útil per presentar als alumnes, vam buscar diferents imatges per a les possibles activitats a manar com a deures als alumnes i per a fer més vistosa y menys aborrida la tasca a fer. Considerem que les imatges també ens han ajudat a que la part teòrica del diari, no és fes tan " pesada ".

WEB 2.0 DIARY.COM (III) Comentar esta sección

Començant a entrar ja en la recta final de l'edició de la eina web 2.0, vam buscar per Internet diferents elements que havíem pensat que treballessin els alumnes com ara vídeos poemes o cançons... i vam plantejar les diferents activitats que es manarien co a deures a cada alumnes segons la informació teòrica que se'ls ensenyés.

WEB 2.0 DIARY.COM (IV) Comentar esta sección

Per acabar l'eina web 2.0, vam començar a redactar tota la informació al diari electrònic, vam començar a redactar-ho tot l'últim dia , ja que malhauradament és una eina que no permet fer rectificacions sobre allò escrit anteriorment. Aquest és un inconvenient que hem trobat, i l'altre que aquesta eina s'ha de llegir d'avall cap amunt enlloc d'amunt cap avall.

Estem satisfets amb el resultat de l'eina web 2.0 creada, i creiem que pot ser molt útil.

 

LLENGUATGE AUDIOVISUAL Comentar esta sección