Portafoli de Fran Carrillo

El contenido de este portafolio está protegido

Biografía Comentar esta biografía

Imagen representante Francesc Carrillo

Hola, sóc el Fran Carrillo Serradell i actualment estic cursant 3r de Magisteri d'Educació Física. Ara mateix estic realitzant les pràctiques en un col·legi de Golmés, prop de Mollerussa.

A part d'estudiar, també treballo a la piscina coberta de Mollerussa com a monitor i socorrista de la piscina i com a monitor de l'AEN El Palau d'Anglesola. Treballo 11 hores setmanals.

També m'agrada quan tinc el meu temps lliure practicar qualsevol tipus d'esports, des d'anar a còrrer fins a realitzar esports d'aventura com barranquisme, hidrospeed,...i sinó anar al cinema.

Para contactarme:

1 intervención

El meu centre de pràctiques Comentar esta sección

En aquest apartat trobareu una breu explicació sobre el meu centre de pràctiques.

CEIP Francesc Arenes Comentar este documento

Activitat d’aula de l'estudiant Comentar esta sección

Durant el període d'observació, en alguna sessió he aportat certes intervencions per tal de realitzar alguna variació en algun joc o activitat per tal de que sortigués millor. També he intervingut en alguns moments per cridar l'atenció d'algun alumne ja que el seu comportament no era l'adequat.

Per altra banda, també vull destacar que cada dimarts a la tarda vaig ha observar en un curs diferent ja que la meva tutora lliura els dimarts a la tarda. D'aquesta manera, el primer dimarts vaig anar a la classe de primer i així successivament cada dimarts. Ho trobo força interessant ja que he vist classes de música, de castellà, de matemàtiques, classes on apliquen el projecte d'ortografia per tal de que els alumnes millorin les faltes ortogràfiques.

Els divendres a la tarda els alumnes d'infantil realitzen tallers. Jo faig amb la meva tutora el taller de cuina i ens ho passem d'allò més bé. també he anat a observar d'altres tallers com el de fang, el de manualitats, el de tapes,...

Documentació Comentar esta sección

En l'apartat de documentació podeu trobar tota la memòria de pràctiques. Està divididida en diferents documents per tal de facilitar la búsqueda d'alguna part del treball en concret i posteriorment el trobem tot complert!

Introducció Comentar este documento

INTRODUCCIÓ.pdf

En aquest apartat hi podeu trobar la introducció de la meva memòria. 

INTRODUCCIÓ.pdf (85.5 ko)

Característiques entorn i centre Comentar este documento

REALITAT FÍSICA I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I DEL SEU ENTORN.pdf

En aquest apartat trobeu les característiques de l'entorn i el centre Francesc Arenes. Hi apareix explicacions del poble i de tota la comunitat educativa.

BLOC I Comentar este documento

OBJECTIUS I PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE.pdf

En aquest document hi ha gairebé tot el Bloc I de la memòria. Hi trobeu els diferents documents, projectes i programes que hi ha al centre, l'organigrama d'aquest i altres aspectes rellevants com són les festes que hi celebrem, el servei de menjador i les activitats extraescolars. També hi he ficat la conclusió d'aquest bloc.

BLOC II Comentar este documento

DISSENY I PROJECTE CURRICULAR RESPECTE DE L.pdf

Aquí trobem el Projecte Curricular de l'Educació Física (en logse i anotant les diverses diferències que he trobat amb l'actual decret), la metodologia que empra la meva tutora en les seves classes d'educació física i els recursos dels quals disposa.

Unitat Didàctica Comentar este documento

Unitat Didàctica.pdf

Aquí és on podeu trobar un dels apartats que considero més importants i de més pes pel que fa la memòria de pràctiques. Es tracta de la Unitat Didàctica que he aplicat a l'escola Francesc Arenes. En aquest arxiu hi trobem la introducció de la unitat, le metodologia i temporització, les competències tant bàsiques com pròpies, els objectius, continguts i criteris d'avaluació generals i didàctics, les sessions aplicades al llarg de la unitat amb les seves respectives observacions i reflexions i l'avaluació.

BLOC III Comentar este documento

MARC TEÒRIC.pdf

En aquest últim document trobem el tercer bloc, el que tracta el treball d'investigació-acció. El meu treball sobre investigació va enfocat en l'alimentació saludable, fent incidència amb els esmorzars saludables. Trobeu el plantejament de la hipòtesi, el marc teòric, la metodologia emprada, les sessions amb les seves respectives reflexions i observacions i l'anàlisi dels resultats. També hi trobem les conclusions d'aquest bloc.

MARC TEÒRIC.pdf (938.2 ko)

Conclusions generals Comentar este documento

CONCLUSIONS GENERALS.pdf

Considero que aquest és un dels apartats més importants ja que és on explico com s'ha desenvolupat aquestes pràctiques i les conclusions que en puc extreure.

Treball complert Comentar este documento

memòria pràctiques.pdf

Podeu trobar tot el treball complert en aquest document. 

1 intervención

Materials Comentar esta sección

Aquí podeu trobar tant les tasques que he tingut que he tingut que realitzar al llarg del període de pràctiques com certes adreces electròniques de gran interés general.

Observació participant Comentar este documento

OBSERVACIÓ PARTICIPANT.pdf

Aquí us adjunto un text destacant els aspectes més importants de l'observació participant.

Pàgina web molt interessant Comentar este documento

Experiència docent Comentar esta sección