Portafoli de Sergi Bertran

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Sergi Bertran

Hola a tothom!

Em dic Sergi Bertran Vicens i vaig nèixer l'any 1990 a Agramunt, tot i que actualment resideixo a Lleida a causa del estudis que estic cursant que són els de Magisteri D'Educació Física.

Vaig cursar el parvulari i la primària al Col·legi Mare de Déu dels Socós a Agramunt i la secundària i el batxillerat a l'IES Ribera del Sió, també a Agramunt.

 

Per contactar amb mi:

Examen Informàtica Comentar aquesta secció

exameninfo.doc Comentar aquest document

exameninfo.doc
exameninfo.doc (20 ko)

Proposta de la Webquest (treballs manuals) Comentar aquesta secció

El tema de la webquest que vull elaborar juntament amb un company de classe tracta sobre els treballs manuals.

Dins la webquest proposarem als alumnes l’elaboració de treballs manuals individuals i en petit grup.

Els nostres objectius són que els nens es sàpiguen desenvolupar individualment i col·lectivament en l’elaboració d’uns “deures” totalment diferents a la resta i que ho realitzin de manera interactiva, a través de la webquest, la qual guiarà pas a pas als alumnes perquè el seu treball sigui el més profitós possible.

L’avaluació del treball serà la presentació dels treballs manuals i un petit escrit de cada alumne en el qual hauran d’explicar els avantatges i inconvenients dels treballs individuals i en grup.

La tasca de la nostra webquest és la de creació. 

La seva relació en el decret és en l’apartat 21827 dins de la competència artística i visual.

Sessió 1 (Webquest) Comentar aquesta secció

Aquesta va ser la primera sessió íntegrament sobre el tema de la webquest en la qual personalment, i crec que de manera general també, anava bastant perdut en el tema.

En aquesta sessó el professor va explicar tots els conceptes que havia de tenir la nostra activitat perquè aquesta estigués completa, ens va exemplificar els conceptes bàsics necessaris per poder começar la nostra tasca i ens va preguntar el tema de la nostra webquest.

Sessió 2 (Webquest) Comentar aquesta secció

En aquesta sessió el professor va continuar explicant i exemplificant algns dels conceptes bàsics a tenit en compte en la creació de la webquest, però sobretot ens vàrem centrar en la utilizació d'enllaços i en les animacions.

Ens vàrem registrar en la pàgina web utilitzada per la creació de Vokis i vàrem practicar el seu fincionament i la seva ubcació en la pàgina.

Sessió 3 (Webquest) Comentar aquesta secció

En aquesta sessió, el professor va acabar d'explicar i exemplificar els conceptes bàsics per la elaboració d'una webquest: ens va recordar la pujada d'arxius, el tamany màxim d'un document per pujar-lo, la manera com hem de fer els enllaços a pàgines webs...

Ara, ja estem preparats per l'elaboració de la nostra webquest, que tracta dels treballs manuals i hem decidit que farem dos treballs individuals i dos en grup.

Els dos treballs individuals seran: un marc de fotos i un timbal, i els dos treballs en grup seran un mòbil i un dominó.

Un treball en grup i un individual s'hauran de realitzar mitjançant enllaços a la pàgina, i els altres dos estaran explicats pas a pas a l'apartat de procès.

Pràctica 1 Comentar aquesta secció

En aquesta primera pràctica es va treballar el Pinnacle Estudio 8, que és un programa informàtic que ens ajuda a tractar i modiicar videos, així com retallar escenes considerades prescinibles, afegir música...

Crec que la utilització d'aquest programa a classe ens serà de molta utilitat a l'hora de lelaboració del videoclip.

Pràctica 2 Comentar aquesta secció

En aquesta pràctica vàrem realitzar un sèrie d'activitats de vídeo marcades pel professor, de les quals algunes eren individuals i altres en grup, finalitzant amb una petita historieta on s'emfasitzava la importància de la conservaió del med ambient.

Va ser una pràctica agradable de ralitzar i molt divertida ja que no estem acostumat a posar-nos al paper dels actors, i vàrem riure una bona estona.

Pràctica 3 Comentar aquesta secció

En aquesta pràctica vàrem continuar treballant el Pinnacle Estudio 8, de manera més extensa i  més complicada que a la primera pràctica. En aquesta, vàrem haver de configurar un vídeo  complet mitjançant el retall i ajuntament de petits fragments de vídeo, també vàrem ficar una petita introducció d'una cançó, i seguidament, la veu en off d'un dels membres del grup, vàrem introduir un títol i també una transició.

Falten alguns coneixements de pràctica amb la càmera de vídeo, ja que per reallitzar el videoclip crec que ja tenim els suficients coneixement del Pinnacle Estudio 8 per realitzar-lo amb garanties.

Pràctica 4 Comentar aquesta secció

En aquesta pràctica hem treballat amb la càmera de vídeo, com la segona pràctica, però aquesta vegada ha estat més complicat ja que en la primera activitat l'objectiu era trobar objectes per relacionar amb una sèrie de paraules ja donades emprant el primer pla, el primeríssim pla o el pla detall. La segona activitat era per practicar i millorar el maneig de la càmera ja que s'havia de moure contínuament seguint els companys i amb força precissió. Finalment hem hagut de produir una seqüència en la que dues persones es barallaven per una moneda que agafava un tercer.

Ha sigut una pràctica productiva pel control de la càmera i divertida de fer, sobretot la tercera activitat.

Proposta activitat 2.0 Comentar aquesta secció

Aquí us deixo la proposta de l'activitat 2.0 que consta d'un diari amb l'eina diary.com

proposta activitat 2.0 Comentar aquest document

proposta.doc
proposta.doc (130 ko)

Correcció proposta acitivitat 2.0 Comentar aquesta secció

Quan el professor ens va retornar la proposta ens va dir que havíam s'utilitzar altre eines 2.0 per completar el nostre diari i que aquest, es basés en l'explicació i el plantejament de problemes per part del mestre, ja que no disposem d'alumnes per dur-ho a la pràctica.

Sessió 1 (activitat 2.0) Comentar aquesta secció

En aquesta sessió el professor ens va explicar en què havia de consistir aquesta pràctica i varem entrar en una pàgina web on hi havia diverses aplicacions d'edició 2.0.

Un cop dins la pàgina web, havíam d'explorar les eines que ens semblessin més interessants per realitzar la nostra acitivtat.

El primer que varem pensar amb el meu company va ser la idea de realitzar un joc educatiu, però després d'explorar diverses eines varem comprovar que era molt difícil realitzar un joc d'aquest tipus i varem optar per a realitzar un diari.

Sessió 2 (activitat 2.0) Comentar aquesta secció

En aquesta sessió, el meu company i jo varem esbrinar com funcionava l'eina diary.com i varem crear tres comptes per afegir-nos com a amics i per comprovar si realment podiam tirar endavant amb la idea que teníem.

Varem comprovar que sí que era possible i ens varem centrar en la realització de la proposta.

Sessió 3 (activitat 2.0) Comentar aquesta secció

En aquesta sessió varem continuar amb la realització de la proposta i varem creure oportú centrar el diari en l'àrea de matemàtiques ja que així el mestre podria plantejar tot tipus de problemes i enigmes als alumnes perquè aquests els poguessin resoldre i exposar els dubtes que poguessin sorgir.

Després d'acabar la proposta la varem anar a imprimir i li varem entregar al professor.