Portafolio de Genís Reñé

Biografía Comentar esta biografía

Imagen representante Genís Reñé

Hola a tothom! Em dic Genís Reñé Fauria, tinc 18 anys i visc a Poal, un poblet d’uns 600 habitants situat al Pla d’Urgell.  De petit vaig anar al col·legi “El Roser” del Poal i la secundària la vaig fe a l’institut “IES la Serra” de Mollerussa. Ara estic estudiant 1er de Magisteri d’Educació Física ja que és el que m’agradaria fer de gran.

 

Para contactarme:

2/2/09 Comentar esta sección

Aquest dia el professor ens va explicar en que consistia el treball que havíem de fer en aquesta assignatura i ens va introduir una mica que significava una webquest i les parts que ha de tenir.

Proposta Webquest Comentar esta sección

El nostre webquest tractarà sobre els treballs manuals. Demanarem als alumnes que elaborin treballs manuals tan individuals com en grup.

L'objectiu principal és que els alumnes es sàpiguen desenvolupar en l'elaboració d'uns "deures" totalment diferents als que realitzen normalment en l'escola. Per això, ho hem de fer d'una manera interactiva, a través de la webquest, la qual els guiarà pas a pas i els donarà les pautes de treball.

L'avaluació del treball serà la presentació dels treballs manuals i un petit escrit de cada alumne en el qual hauran d'explicar els avantatges e inconvenients dels treballs individuals i en grup.

La tasca de la nostra webquest és la de creació.

La seva relació en el decret es situa en l'apartat 21827 dins la competència artística i visual.

16/2/09 Comentar esta sección

Hem fet els grups per la realització de la webquest: el meu grup està format per Sergi Bertran i Genís Reñé. També hem après una mica més el que és una webquest i del que podria tractar. Finalment, ens hem creat una adreça de correu electrònic per poder donar-nos d’altra a la pàgina www.phpwebquest.org,  que és la que utilitzarem per crear el nostre webquest.  Nosaltres hem decidit que la nostra webquest tractaria sobre els treballs manuals.

2/3/09 Comentar esta sección

El professor ens ha explicat els conceptes bàsics pel funcionament de la nostra webquest. Alguns d’ells són: la creació d’enllaços, àncores, la introducció d’imatges, etc. Per acabar, hem donat al professor la nostra introducció de la webquest.

 

 

 

16/3/09 Comentar esta sección

En la sessió d’avui hem après un concepte molt important e indispensable per la nostra webquest. Es tracta de crear un voki, que és un personatge animat per donar indicacions als alumnes sobre el funcionament d’alguna part de la webquest. D’aquesta manera ens quedarà la webquest d’una forma més entretinguda pels alumnes.

30/3/09 Comentar esta sección

Hem continuat parlant sobre l’elaboració de la nostra webquest resolent alguns dubtes que ens quedaven, com per exemple la introducció d’un arxiu més gran de 256 kb en la nostra webquest. També ens ha explicat en que consisteixen les rúbriques que hem de posar a l’apartat d’avaluació.

Pràctica-1 Comentar esta sección

En la primera pràctica vam treballar amb un programa informàtic, anomenat Pinnacle Estudio. En aquest programa es poden fer moltes modificacions en els vídeos. D’aquesta manera aprendrem a modificar els vídeos i ens serà molt útil per l’elaboració del nostre videoclip, més endavant.

Pràctica-2 Comentar esta sección

En aquesta pràctica vam aprendre com manejar una càmera de vídeo. Hem enregistrat seqüències de vídeo utilitzant diferents tipus de vista i angles. Per acabar, hem realitzat un petit videoclip donant importància a la conservació del medi ambient.

Pràctica-3 Comentar esta sección

En aquesta pràctica, vam continuar treballant a l’ordenador amb el mateix programa. Vam retocar un videoclip retallant i ajuntant diferents fragments, també hi vam posar un títol, una cançó, una veu off, etc.

Pràctica-4 Comentar esta sección

En aquesta pràctica hem tornat a utilitzar la càmera de vídeo. Per començar, hem tingut que buscar objectes relacionats amb les diferents paraules que ens han donat. També hem realitzat una escena en que dues persones s’estaven barallant per una moneda i arriba una tercera persona i se l’emporta.

20/4/09 Comentar esta sección

El professor ens va fer una explicació sobre que tractava la web 2.0 i els avantatges que tenia l’utilització d’aquest recurs sobre els alumnes. Ens va dir també que aquesta era lliure ja que podíem utilitzar qualsevol de les eines web 2.0 que hi ha en la pàgina http://www.go2web20.net/. Al final de classe vam mirar amb el meu company vàries de les eines web 2.0 per començar a pensar sobre que tractaria la nostra activitat.

27/4/09 Comentar esta sección

Hem continuat buscant eines. Ens ha sorgit la idea de fer una activitat relacionada amb un joc educatiu, així que hem buscat eines web 2.0 que tractessin sobre jocs. Després de buscar i buscar, vam arribar a la conclusió que ens seria molt difícil de fer una activitat que fos un joc i que a més a més fos educatiu.

4/5/09 Comentar esta sección

4/5/09

Ja que havíem de canviar de tema perquè el joc educatiu ens resultava quasi impossible de trobar, vam decidir de fer un diari. Després de buscar varies eines web 2.0 la més oportuna ens va sembla la de la pàgina web www.diary.com. Vam creure oportú de centrar el diari amb el tema de les matemàtiques ja que així a més a més d’escriure el que han après a classe els alumnes, també haurien de resoldre una sèrie de problemes que els manaríem.

Tot això ho vam fer uns dies abans, ja que en aquesta data vam entregar la proposta al professor.

 

proposta.doc Comentar este documento

proposta.doc
proposta.doc (128 ko)

8/5/09 Comentar esta sección

Per veure una mica el funcionament d’aquesta eina, vam crear tres comptes i així comprovar com funcionava tot i veure si s’aproximava als nostres propòsits de web 2.0. Com que vam veure que aquesta eina era la ideal pels nostres propòsits vam tirar endavant i ja vam començar a fer un esbós de tot el que podríem posar al diari.

Examen informàtica Comentar esta sección

untitled.bmp Comentar este documento

untitled.bmp
untitled.bmp (58.7 ko)