Obrirem una altra porta evidenciant la mentira!!

Pràctica vídeo

hem fet la nostra primera pràctica de vídeo on pe rprimer cop utilitzavem la nostra camera, en primer moment la teníem que obrir posar la cinta tancra i després obrir-la i després ja estava preparada per començar a grabar.

vam grabar en diferents plans cada alumne i també va, fer els travelings.

i per ultim tots junts al grup vam fer un petit videoclip on un alumne llansava al terra broça la recollíem etc fent diferents plans i travelings.

proposta phb webquest

En aquesta primera secció escriure la proposta que hem fet en la webquest, en un primer moment vam elegir una proposta, la qual el professor ens va dir que era un poc complicada.

Però nosaltres en tot moment voliem ajudar als nens a utilitzar programes informàtics per a fer-los utilitzar a l'escola i vam decidir ensenyar als nens a utilitzar el word per després poder fer treballs amb facilitat.

I per últim hem decidit treballar l'exel per als nens ja que molts de nens utilitzen el word mitjanament bé i per tant creíem que l'exel serà millor treballar ja que els nens no el tenen mol tractat.

La tasca que volem fer per als nens serà la de misteri, en la qual volem que els nens siguin ells els investigadors per al final saber com funviona el programa exel.

creació webquest

Hem començat avui amb la nostra webquest la qual s'anomenarà Excel, en primer moment hem fet la introducció on expliquem als nens l'excel amb un voki que també els ajudarà i apareix una imatge de l'excel

evolucio del webquest

hem seguit fent el nostre webquest però ho hem passat  la webquest amb català fent un copiar i pegar ja que així els títols del webquest ens surten amb català i queda millor!

també ja estem perfilan el webquest posant en aquest les rúbriques i la entrevista al webquest.

finalitzar webquest

per finalitzar la nostra webquest ens falta posar  el voki que ajudara als nens a la part del procès i també ficar els links a altres pàgines i un cop fet això creíem que ja estarà finalitzada la nostra webquest i es podrà entregar.

Biografia

Imatge representativa Josep Roda

Aquesta és la primera vegada que utilitzo aquest portafoli i que millor fer-ho amb una presentació.

Em dic Josep Roda Jimenez, he començat aquest any a la universitat concretament fent magisteri d'educació física a Lleida

Sóc d'un petit poble anomenat Amposta, a les terres de l'Ebre, Tarragona.

 els meus interessos pues el bàsquet en tot moment i tot l'altre ja es part de les noves tecnologies jocs ordenador,playstation, msn ....

 

Examen Informàtica

exameninfo.doc

exameninfo.doc
exameninfo.doc (20 ko)

web 2.0

en aquesa seccio esplicarem cada dia la nostra proposta de la web 2.o els nostres canvis que hi farem, el desenvolupament etc.

modifica´ció del llibre

després de realitzar aquesta tutoria, el professor ens ha dit que s'ha der fe run blog a part del llibre ja que aquest llibre no ens permeteix fer activitats on-line i per tant el blog ens ajudara a que els nens puguin fer activitats relacionades tinguin links etc.

finalitzat llibre

ja hem acabat el llibre on-line i hem dit al professor de fer una tutoria per veure la seva opinió del llibre i saber si s'ha de fer alguna modificació

començar a desenvolupar web 2.0

avui és el primer dia que hem començat a fer la web 2.0 l'eina utilitzada no hem tingut cap dificultat i creiem que es molt fàcila d'utilitzar i pe tant hem avançat molt

inici web 2.0

Per començar la nostra web 2.0 hem estat buscant moltes eines per fer-la fins trobar la nostra eina principal anomenda tikatok

per així poder començar a realitzar el nostre llibre on-line.

proposta web 2.0

Espai compartit

he estat diferents dies pujant arxius a l'espai compartit de noves tecnologies.

aquest arxius eren pàgines web guardaes en una carpeta que havia fet i després la comprimia amb el programa adequat.

un cop la pàgina web estava comprimida la pujava a lèspai compartit

per veure si estava correcta la baixava de l'espai compartit la descomprimia i veia si el link hem portava a la pàgina web.

practica informàtica

la pràctica d'informàtica consistia en posar diferents trams de videoclips, tallar-los, pegar-los possar alguna imatge, títols...

també afegir música, i alguna veu per finalitzar la pràctica tal i com ficava en el full.