Portafolio de Imma Escuer

Plan

El vínculo marcado [+] permite publicar y además ocultar las subsecciones que contiene la sección correspondiente.

Biografía Comentar esta biografía

Em dic Imma Escuer Aguilar. Vaig neixer el 16 de febrer de1990.  Vaig estudiar primària, secundaria i batxillerat al col·legi Mirasan. Actualment estudio 3r de Magisteri d'Educació Física a la UDL.

M'agraden molts els esports, sobretot la gimnàstica artística que he pràcticat durant més de 8 anys. Una vegada vaig deixar d'entrenar, vaig començar d'ajudant d'entrenadora en un club de gimnàstica. I des de l'any passat treballo, en les meves hores lliures, en una Joieria.  

El snow també és un esport que m'encanta. Sempre que puc intento fer una escapadeta cap a la montaña.

 

Pràcticum
Comentar esta sección

Observació

Context escolar Comentar este documento

Examen informàtica
Comentar esta sección

Pràctica 3
Comentar esta sección

Pràctica amb la càmera de video.

Una vegada ja utilitzats els plan, angulacions, dimensions focals, més  el contingut de les classes teòriques posar-ho en practica buscant un sentit a aquelles imatges i que aquest significat no fos subjectiu va fer més interesant.

Quan tenia que ajustar el pla a cada persona que tenia que grabar era complicat, ja que les mesures de les persones eren diverses, costava ajustar el pla mitjà i pla àmerica, fins i tot quan es tractava d'un pla sencer.

Crec que una cosa tan coneguda com grabar amb una camera cada com s'està complicat més. Però l'he trobat interesant la pràctica.   

Apunts
Comentar esta sección

Què són les noves tecnologies?

 • "Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del planeta. Disposem d'eines per a arribar als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, d'instruments que faran avançar la causa de la llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per a propagar els coneixements i facilitar la comprensió mútua" (Kofi Annan, Secretari general de l'ONU, discurs inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003).
 •  

  Les noves tecnologies són inmaterials, ja que la matèria principal és la informació; permeten la interconnexió i la interactivitat; són instantànies; tenen elevats paràmetres d'imatge i so. Al mateix temps les noves tecnologies suposen l'aparició de nous codis i llenguatges, l'especialització progressiva dels continguts sobre la base de l'audiència (trencant la cultura de masses) i donant lloc a la realització d'activitats inimaginables en poc temps.

  Les noves tecnologies aplicades a educació?

 • Tot això introduïx també el problema de la poca capacitat que té l'escola per a absorbir les noves tecnologies. En aquest sentit, un altre concepte de Noves Tecnologies són les NTAE (Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació). L'ús d'aquestes tecnologies, enteses tant com recursos per a l'ensenyament com mitjà per a l'aprenentatge, com mitjans de comunicació i expressió, i com objecte d'aprenentatge i reflexió (Quintana, 2004).

  Entre els beneficis més clars que els mitjans de comunicació aporten a la societat es troben l'accés a la cultura i a l'educació, on els avanços tecnològics i els beneficis que comporta l'era de la comunicació en què vivim llancen un balanç i unes previsions extraordinariament positives. Tot i així, alguns experts han incidit en què deu existir una relació entre la informació que es suministra i la capacitat d'assimilació de la mateixa per part de les persones. Per això, és convenient una adequadaeducació en l'ús d'aquests poderosos mitjans.

  Tornant a l'educació, aquesta ha de replantejar els seus objectius, metes, pedagogies i didàctiques. Les mateixes forces tecnològiques que faran tan necessari l'aprenentatge, el faran agradable i pràctic. Actualment les escoles, com altres institucions, estan reinventant-se al voltant de les oportunitats obertes per la tecnologia de la informació. Les xarxes educatives virtuals s'estan transformant en les noves unitats bàsiques del sistema educatiu, que inclouen el disseny i la construcció de nous escenaris educatius, l'el·laboració d'instruments educatius electrònics i la formació d'educadors especialitzats en l'ensenyança en un nou espai social.

 

Tipus de plans Comentar esta sub-sección

TIPUS DE PLANS  

Pla general (PG):Serveix per descriure l’espai on succeeix l’acció. La figura humana és presenta força petita, situada en un gran escenari natural, urbà...

En aquest tipus de pla no percebem bé els trets de la persona. Es posa més èmfasi en ensenyar la situació física on es desenvolupa l’acció, que en destacar els personatges.

Pla conjunt (PC): Mostra la figura humana de forma completa situada en un espai que pot ser més o menys ampli. Es comencen a veure millor els detalls de la persona, però encara no queden ben definits els trets de la seva fesomia.

Serveix per descriure les posicions en què es troben les actrius i els actors, ensenyar la situació que els envolta, mostrar l’acció, etc.

Pla ¾ o americà (PA): Mostra la persona des del cap fins els genolls. Va agafar aquest nom perquè era un pla característic de les pel·lícules de l’oest. Permet veure els moviments fins l’alçada de les pistoles.

Aquest pla ajuda a percebre millor l’expressivitat corporal, els intercanvis comunicatius entre els personatges, tot descrivint també els escenaris on passa l’acció.

Pla mig (PM): Ensenya la figura humana des del cap fins la cintura. Aquest pla permet mostrar amb més detall els trets d’una persona, l’expressió de la seva cara, de la seves mans.

Hi ha dues tipologies de pla mig: El pla mig curt (PMC) que mostra la persona des del cap fins el tòrax i el pla mig llarg (PML) que talla la figura fins a mitja cuixa, sense arribar als genolls.

Primer pla (PP): Mostra el rostre i el començament de l’espatlla. Aquesta proximitat facilita l’observació de l’estat anímic del personatge i el poder identificar-nos amb ell, viure millor els seus conflictes, emocions, etc.

Primeríssim primer pla (PPP) relacionat amb el PP, incideix encara més en la proximitat. Mostra el rostre des del front fins a la barbeta, tot incrementat l’expressivitat i l’accés al món interior del personatge.

Pla detall (PD): En la pantalla només es mostra una part del cos (els ulls, la boca...) o un objecte de l’escena.

Té finalitat expressiva o també la d’avisar-nos que posem atenció en un element que té un paper important en l’argument.

 

 

 

 

Moviments de càmera Comentar esta sub-sección

POSICIONS DE CÀMERA La càmera pot col·locar-se en diferents posicions davant d’allò que filma. En destacarem dues que tenen molta rellevància en la televisió:  

Posició frontal: Mostra la presentadora o el presentador de cara. És una posició que indica autoritat, superioritat. Amb aquest emplaçament es busca incidir sobre la persona que rep el missatge; li pot fer l’efecte de què se li adrecen de forma personal.

Posició d’escorç: Es col·loca la càmera en un angle de 45º en relació amb la mirada frontal del personatge, és a dir, de costat. Indica, entre altres coses, que aquella persona pot estar parlant amb una altra. Serveix per mostrar millor la fisonomia.

 

  Escriu el nom d’algun programa televisiu on aparegui la conductora o el conductor en un pla frontal i un altre on surti una persona en un pla d’escorç. Frontal: Escorç:   ANGULACIÓ O PUNT DE VISTA La càmera també pot tenir diferents posicions, segons l’alçada de l’objectiu en relació amb l’objecte filmat, concepte que rep el nom d’angulació o de punt de vista, ja que representa el punt de vista físic des de on es mira i filma.  

Angle normal o neutre: l’objectiu de la càmera se situa a la mateixa alçada dels ulls de la persona que es vol filmar.

Angle picat: l’objectiu de la càmera se situa per damunt de la persona o de l’objecte que es filma. Rep el nom d’angle zenital o picat absolut quan s’enfoca verticalment cap a baix.

Els personatges semblen empetitits, com indefensos. S’usa per accentuar el dramatisme i amb finalitat descriptiva.

Angle contrapicat: l’objectiu es col·loca per sota d’allò que es filma. S’anomena angle nadir, el contrapicat absolut, el punt de vista està totalment a sota del personatge.

Posició que realça el personatge o l’objecte i tendeix a magnificar-lo.

Angle inclinat: es produeix quan s’inclina la càmera en diagonal i es perd l’horitzontalitat. Es considera un angle aberrant.

Pot produir sensació d’intranquil·litat i d’inseguretat en les espectadores i els espectadors. Encara que és força utilitzat en televisió per captar la mirada del públic.

 

ELS CONCEPTES DE DENOTACIÓ I CONNOTACIÓ   Informació bàsica Quan analitzem una imatge o un text audiovisual se solen considerar, entre altres, dos conceptes fonamentals: el de denotació i el de connotació, que van ser aportats pel corrent de la semiòtica i utilitzats per autors com Roland Barthes o Umberto Eco. La semiòtica estudia la manera com les paraules, les imatges i els objectes esdevenen vehicles de significat en una cultura.   DENOTACIÓ: es refereix a la informació objectiva que ens dóna una imatge, allò que observem literalment. Amb aquesta informació podem descriure o també enumerar el contingut de la imatge. CONNOTACIÓ: aquesta informació no s’observa directament, però pot suggerir-se. És una informació que està implícita en la imatge i que te a veure amb el marc històric i cultural, tant de la imatge, com de l’espectadora o espectador. Es posa de manifest amb la “lectura” que faci la persona que l’observa. Per tant no és ben bé igual per a tothom ja que depèn del context on s’observa i dels coneixements, les experiències, els valors, l’entorn cultural, etc. de cada persona.  

 

DENOTACIÓ: Descripció de la imatge.

Sobre un fons blanc, en primer terme, un tall de poma, una mica mossegat en un banda, amb forma de ratolí d’ordinador.

Quatre pomes al fons de la imatge, una d’elles partides per la meitat.

CONNOTACIÓ: Informació suggerida.

Joc amb la imatge. La fotografia com a art.

La naturalitat i la frescor de la poma s’associa a l’ordinador a través del mouse. Naturalesa i tecnologia enfrontades o sobreposades.

 

Pràctica 2
Comentar esta sección

Utilització del programa estudio.

Trobo que és un recurs prou útil, la pràctica hem va presentar algunes dificultats per seguir els passos però suposo que amb pràctica s'aconseguirà.

Vaig cometre alguns errors quan vaig afegir la veu i en tallar el "zoom", però per sort els vam resoldre i al final crec que va anar prou bé.

 

Practica 1
Comentar esta sección

la  primera pràctica:

Va consistir en tipus de plans( Pla general, Pla mitjà), angulacions(  picat, contrapicat) , distància del enfocament, Moviments de càmera(panoramiques)  i els vam treballar amb un grup de companys.

Una dificultats que hem vaig trobarva ser  ntre el Pla àmerica i el pla mitjà .quan tenia la càmera hem costava diferenciar  entre un i l'altre.

Vam experimentar amb un travelling car i me'n vaig adonar de que mantenir la càmera amb  moviment era molt més complicat del que hem pensaba. Va resultar una pràctica divertida, ja que la pots realitzar a l'exterior i l'ambient és  més relaxat, encara que  la pràctica s'ha de realitzar amb rapidessa.

 

Noves tecnològies aplicades a l'educació
Comentar esta sección

Webquest:

Webquest Comentar esta sub-sección

 

La tasca serà de creació, a traves diversos recursos com: poemes,
fotogràfies entre d'altres, intentarem explicar continguts de l'area de
coneixement del medi. Els cinc continents,oceans,i una mica de
concienciació cap  a la natura i el mòn que ens envolta.El nostre webquest
constarà d'uns coneixements bàsics i proporcionarà reflexions sobre
l'importància del medi.

Bàsicament ens centrarem en continents i oceans aprendrem a localitzar-los, algunes característiques, diferències.

El nostre webquest preten  utilitzan diversos recursos i així anar adquirint aquests coneixements  de manera més sencilla i entretinguda.

Curiositats...
Comentar esta sección

Aquesta pàgina web facilita avaluar-se sobre palans, angulacions,ect.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/video/hots_cvideo/6_plaiangle.htm

-Activitats i explicació:

http://www.xtec.es/audiovisuals/teleduca/contingut/apartats/subapartats/33.htm