Portafoli de Gemma Prim Carrero

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Gemma Prim Carrero

Em dic Gemma Prim, tinc 27 anys i vaig nèixer a Vallfogona de Balaguer. M'agrada conèixer molta gent, escoltar i aprendre d'ells. És per això que em vaig formar com a TIS (tècnic en integració social).

Crec que la millor escola és el carrer i la millor manera d'aprendre és sortint fora les aules.

Soc optimista i crec en l'educació per plaer i m'agrada pensar que l'objectiu de l'educació és gerarquitzar els plaers; és a dir discernir allò que un vol i sent plaer.

 

Per contactar amb mi:

1 intervenció