Portafoli de Eva Llobera Isern

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Eva Llobera Isern

Sóc l'Eva Llobera Isern, fa quatre anys que estic d'alumna a la UdL. He estat una de les alumnes de la primera promoció graduada en Educació Infantil. Per tal d'ampliar coneixements, el meu currículum i el ventall de possibilitats en l'àmbit laboral, aquest curs m'he matriculat al Màster de Psicopedagogia. Al finalitzar-lo espero poder haver complert les meves expectatives.

1 intervenció

Matèria 1 Comentar aquesta secció

Orientació Educativa, Professional i Laboral Comentar aquesta subsecció