Portafolis de Joan Gonzalez [Pràcticum II, URV]

Presentació

Com sabeu, em dic Juan González, sóc Dr en Filologia  i Llt. en Antropologia i treballo com a professor de la Universitat Rovira i Virgili al Campus Terres de l'Ebre. A més, i és això el que us afecta, sóc el vostre tutor del Pràcticum II de la Diplomatura de Mestre Educació Infantil al Campus Terres de l'Ebre.

Per mitjà d'aquesta eina (http://www.eduportfolio.org), anirem treballant i reflexionant sobre la vostra experiència als centres, amb l'objectiu que de tota aquesta feina se'n derivi la vostra memòria de Pràcticum II.

Avaluació del Pràcticum II

Tal i com s'especifica a la normativa de Pràcticum que podeu consultar al lloc web de la Facultat, l'avaluació del vostre Pràcticum II es durà a terme de la següent manera:

 

Nota del tutor de la Facultat (50%)

  • Presentació, coherència a la redacció, ortografia i capacitat d’argumentació (5 %)
  • Assistència i utilització de les tutories presencials  i virtuals (10 %)
  • Planificació i posada en pràctica de la U.P//P.I (25 %)
  • Reflexió crítica (10 %)

 
Nota del tutor del Centre educatiu o Institució Educativa (50%)

  • Implicació de l'alumne en la vida i l'activitat del centre/institució (10 %)
  • Creació de Unitats de Programació/Plans d'intervenció i de material escolar (10 %)
  • Posada en pràctica de la Unitat de Programació o  Pla d'Intervenció (20 %) 
  • Revisió de la memòria de pràctiques (10 %)

 

Unitat de programació

Al document annex, disposeu dels elements de què hauria de constar la vostra unitat de programació o pla d'intervenció.

Esquema de la UP/PI

01. Inici de la observació

Per tal de començar la vostra observació guiada al centre, us proposem que durant les setmanes del 18/10 al 28/10 observeu les diferències entre els diferents nivells que trobeu a Educació Infantil al vostre centre. Ho heu d'observar en diferents situacions (a l'esbarjo, als moments d'entrada i sortida, en el moment de les rutines, en activitats d'ensenyament-aprenentatge, autonomia, etc.).