Portafoli de Nuria Roig Buscall

El contenido de este portafolio está protegido

Biografía

Després de realitzar el cicle formatiu de grau superior d'educació infantil vaig decidir accedir a la universitat, per tal d'estudiar educació infantil ja que la nota m'ho permetia, i actualment aquí estic fent primer i segon, i desitjo acabar amb uns bons coneixements d'aquesta carrera.

documentació

Pràctica tic 1

Pràctica_Creació_portafolis_electrònic_personal[1].txt

aquest pdf ens ajudarà a fer la pràctica del portafolis de 2 curs

Pensant en els altres

http://www.youtube.com/watch?v=Pb_ZJ_xnx6I

aquest documental de Tv3 de 60 minuts ens explica com educar i ensenyar els valors als infants d'una escola del Japó presidit pel senyor Kanamori.

Jean Piaget

T3 _ PIAGET.ppt

aquest power ens explica la vida de Jean Piaget, quins són els seus pensaments referents a la educació.

T3 _ PIAGET.ppt (518.7 ko)