Portfolio de Meritxell del Caño UdG

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Biografia Comentar aquesta biografia

Sóc Meritxell Del Caño estudio a la UDG

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques Comentar aquesta secció

Unitat de programació Comentar aquesta secció

Capacitats, objectius i criteris d'avaluació Comentar aquest document

Unitat didàctica Comentar aquest document

Desenvolupament de les activitats Comentar aquest document

Documentació Comentar aquesta secció

Justificació Comentar aquest document

Marc teòric Comentar aquest document

MARC TEÒRIC.doc
MARC TEÒRIC.doc (49.7 ko)

Context d'aula Comentar aquest document

Materials Comentar aquesta secció

Annex 1 Comentar aquest document

Annex 1.doc
Annex 1.doc (18.5 Mo)

Annex 2 Comentar aquest document

Annex 2.doc
Annex 2.doc (14.7 Mo)

Annex 3 Comentar aquest document

Annex 3.doc
Annex 3.doc (7.8 Mo)

Annex 4 Comentar aquest document

Annex 4.doc
Annex 4.doc (10.3 Mo)

Annex 5 Comentar aquest document

Annex 5.doc
Annex 5.doc (13.3 Mo)

Annex 6 Comentar aquest document

Annex 6.doc
Annex 6.doc (10.3 Mo)

Diari Comentar aquesta secció