Portfolio de Ferran Irzo UdG

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Ferran Irzo UdG

Em dic Ferran Irzo i Dulsat. Sóc d'Arenys de Mar i tinc 35 anys. L'any 1998 em vaig llicenciar en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. No em vaig dedicar a l'ensenyament. Un cop acabats els estudis vaig començar a treballar de músic en formacions d'animació infantil i en orquestres de ball. Paral.lelament donava classes particulars de guitarra i harmonia moderna. l'any 2000 deixo d'exercir com a músic a temps complet per entrar a treballar a la Llibreria Robafaves de Mataró, dins la seva secció d'audiovisuals. Continuo exercint de músic però només en una formació. L'any 2004 entro com a soci de la llibreria, prenent part en els òrgans decissoris de la cooperativa i passo a gestionar les seccions de no-ficció de la llibreria.  L'any 2008 inicio els estudis de magisteri en educació musical que estic apunt de finalitzar.

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques Comentar aquesta secció

De forma prescriptiva les i els estudiants de pràctiques que desenvolupen el portafolis elaboraran una presentació de 15 diapositives o un audiovisual d’una durada màxima de 3 minuts on es descriurà el centre seleccionant la informació més significativa per la seva caracterització (descripció física, filosòfica, organitzativa, sociològica, ...). Per la construcció d’aquesta presentació cal documentar-se de les diferents fonts que el centre pugui posar a la seva disposició o que l’estudiant pugui consultar a la xarxa, bibliogràficament o en altres fonts d’accés públic.escola.pps Comentar aquest document

escola.pps
escola.pps (6 Mo)

Activitat d'aula de l'estudiant Comentar aquesta secció

Aquesta carpeta conté els documents que l’estudiant genera relacionats amb la preparació de la seva pròpia pràctica docent. Bàsicament de la planificació i programació de les seves actuacions.

Minun kUNTALi. activitat prèvia Comentar aquest document

Fitxa d'anàlisi del cànon Minun Kuntali Comentar aquest document

sessió a p-3 i p-4 Comentar aquest document

Partitures i cançons per a ed. Infantil Comentar aquesta subsecció

Totes les cançons treballades durant la sessió a P-3 i P-4

IMG_0004.jpg Comentar aquest document

IMG_0004.jpg
IMG_0004.jpg (1.6 Mo)

IMG_0005.jpg Comentar aquest document

IMG_0005.jpg
IMG_0005.jpg (1.9 Mo)

IMG_0006.jpg Comentar aquest document

IMG_0006.jpg
IMG_0006.jpg (1.1 Mo)

IMG_0007.jpg Comentar aquest document

IMG_0007.jpg
IMG_0007.jpg (1.1 Mo)

IMG_0008.jpg Comentar aquest document

IMG_0008.jpg
IMG_0008.jpg (1.3 Mo)

Documentació
Comentar aquesta secció

Carpeta on se col•leccionen els documents digitals consultats al llarg del procés de pràctiques: textos, vídeos, presentacions, ... Aquests documents, en diferents formats, conformen conjuntament amb les revistes i llibres consultats la “mediateca” de l ‘estudiant. Per ser oberta o pública, aquesta carpeta permet el coneixement dels documents utilitzats pels diferents estudiants i la realització de comentaris i de suggeriments pel tractament de diferents temàtiques.

escola Comentar aquest document

Pràcticum Comentar aquest document

praANNEXtercer_0510_cat.doc

Guia del treball de pràcticum

reglament de règim intern Comentar aquest document

projecte linguistic Comentar aquest document

document escola verda Comentar aquest document

Escola Verda.doc
Escola Verda.doc (28.2 ko)

Pla acollida professorat Comentar aquest document

entrades alumnes setembre 2010 Comentar aquest document

Pla acollida famílies Comentar aquest document

Pla Acollida.doc
Pla Acollida.doc (80.4 ko)

exemple transport escolar a Fogars Comentar aquest document

sortides setembre 2010 Comentar aquest document

pla funcionament transport 2010 Comentar aquest document

PEC Comentar aquest document

Pec.doc
Pec.doc (241.7 ko)

Menjador 2010 Comentar aquest document

Despelgament curricular Comentar aquest document

Desplegament curricular.pdf

amb exemple de unitat didàctica

Materials Comentar aquesta secció

Partitura Viva la Vida Comentar aquest document

"Fill in the gaps" sobre la lletra "VIva la Vida" realitzat a l'aula d'anglès Comentar aquest document

IMG_0002.jpg
IMG_0002.jpg (1.2 Mo)

Cerca d'informació a la xarxa sobre la banda Coldplay Comentar aquest document

IMG_0001.jpg

He triat 2 dels treballs de cerca a la xarxa sobre la banda Coldplay.

IMG_0001.jpg (375.5 ko)

Cerca d'informació a la xarxa sobre la banda Coldplay II Comentar aquest document

IMG_0003.jpg

Més treballs sobre la cerca d'informació a la xarxa

IMG_0003.jpg (885.6 ko)

Experiència docent Comentar aquesta secció

Diari de bord
Comentar aquesta secció