Portfolio de Ferran Irzo UdG

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Biografia

Em dic Ferran Irzo i Dulsat. Sóc d'Arenys de Mar i tinc 35 anys. L'any 1998 em vaig llicenciar en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. No em vaig dedicar a l'ensenyament. Un cop acabats els estudis vaig començar a treballar de músic en formacions d'animació infantil i en orquestres de ball. Paral.lelament donava classes particulars de guitarra i harmonia moderna. l'any 2000 deixo d'exercir com a músic a temps complet per entrar a treballar a la Llibreria Robafaves dins la seva secció de música i video. Continuo exercint de músic però només en una formació. L'any 2004 entro com a soci de la llibreria, prenent part en els òrgans decissoris de la cooperativa i passo a gestionar les seccions de no-ficció de la llibreria.  L'any 2008 inicio els estudis de magisteri en educació musical que estic apunt de finalitzar.

 

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques

El meu centre de pràctiques (secció pública): lloc on s’ubica la documentació de presentació del centre.

De forma prescriptiva les i els estudiants de pràctiques que desenvolupen el portafolis elaboraran una presentació de 15 diapositives o un audiovisual d’una durada màxima de 3 minuts on es descriurà el centre seleccionant la informació més significativa per la seva caracterització (descripció física, filosòfica, organitzativa, sociològica, ...). Per la construcció d’aquesta presentació cal documentar-se de les diferents fonts que el centre pugui posar a la seva disposició o que l’estudiant pugui consultar a la xarxa, bibliogràficament o en altres fonts d’accés públic.

Activitat d'aula de l'estudiant

Documentació

Materials