Portfolio de Laura Sunyer UdG

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Laura Sunyer UdG

Hola,

Sóc la Laura, una estudiant de magisteri musial.

M'agrada tot el relacionat amb la música (escoltar-la, tocar instruments, cantar, ballar...).

Quan acabi m'agradaria continuar els estudis de piano i harmonia, com també fer alguns cursos de pedagodia musical.

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques
Comentar aquesta secció

EL CONTEXT Comentar aquest document

context pdf.ppsx

En aquest apartat trobareu la informació sobre com és el centre i el seu entorn.

Si us interessa, a la web podeu trobar-hi més coses.

http://www.escolataiala.com/

context pdf.ppsx (1.2 Mo)

Activitat d'aula de l'estudiant
Comentar aquesta secció

MARC TEÒRIC Comentar aquest document

marc teòric.doc
marc teòric.doc (96.8 ko)

UNITAT DIDÀCTICA Comentar aquest document

A la pràctica... Comentar aquest document

Documentació
Comentar aquesta secció

Materials
Comentar aquesta secció

PRESENTACIÓ: LA MÚSICA CELTA Comentar aquest document

instrumentació pag1.pdf Comentar aquest document

instrumentació pag2.pdf Comentar aquest document

Mostra d'una taula d'avaluació d'una sessió Comentar aquest document

Experiència docent
Comentar aquesta secció

Experiència Projecte Matemàtiques Comentar aquest document

experiència.doc
experiència.doc (18.9 ko)

avaluació matesI.xls Comentar aquest document

Diari
Comentar aquesta secció

AVALUACIONS Comentar aquesta secció

sessió 1: joc instruments.xls Comentar aquest document

SESSIÓ 2: cançó.xls Comentar aquest document

SESSIÓ 3: llenguatge.xls Comentar aquest document

SESSIÓ4 I 5: instrumentacio.xls Comentar aquest document

sessió 6: audició i ex.corporal.xls Comentar aquest document