Portafoli de Josep Cara

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Josep Cara UdG

Benvolguts/ benvolgudes,

El meu nom és Josep cara i estic cursant el 3r curs de la Diplomatura de Mestre d'Educació Primària. Aquest curs realitzaré l'assignatura del pràcticum i espero transmetre tots els meus coneixements mitjançant aquest portafoli. Al llarg d'aquest curs realitzaré el projecte a l'escola CEIP Santa Margarida de Quart, amb el nens i nenes de 3r de primària.

Després de portar a terme la meva proposta, he pogut reflexionar sobre una cita de Jean Piaget en la que espero que us faci reflexionar tan com a mi.

"La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece". 

JEAN PIAGET
(psicòleg, filòsof i biòleg)


Per contactar amb mi:

EL MEU CENTRE DE PRÀCTIQUES Comentar aquesta secció

A través d'aquest apartat us presento al meu centre de pràctiques. Mitjançant els dos documents adjunts espero que tingueu una idea de com és l'escola i més concretament l'aula. De totes maneres us adjunto un link de l'escola, el qual podreu visualitzar el centre i les seves novetats.

http://www.xtec.cat/ceipstamargarida/

Context Escola Comentar aquest document

Context escola.pdf

A través d'aquest document us presento el context del centre CEIP Santa Margarida. Ha estat elaborat conjuntament amb les meves companyes de centre, Laia Ros i Sara Serra.

Context de l'aula Comentar aquest document

CONTEXT AULA.pdf

Us convido a veure aquest document en el que s'expliquen les característiques de l'aula en què he portat a terme el practicum.

CONTEXT AULA.pdf (11.6 Mo)

UNITAT DE PROGRAMACIÓ Comentar aquesta secció

En aquest mòdul hi trobarem tota la informació del disseny de la proposta i de la posada en pràctica a l’escola, així com també l’autoavaluació del docent en la pràctica a l’escola.

Marc Teòric Comentar aquest document

MARC TEÒRIC ok.pdf

En aquest document trobarem tots els aspectes o idees que considero a tenir en compte abans de portar a terme la proposta, i alhora han servit de base per portar-la a terme. 

Justificació Comentar aquest document

Justificació.pdf

A través d’aquest arxiu s’expliquen les raons per les quals he triat el tema de la proposta didàctica i la relació amb la programació i/o el projecte del centre.

Justificació.pdf (21.4 ko)

Proposta didàctica Comentar aquest document

Proposta didàctica.pdf

És el conjunt de totes les sessions que es duran a terme, amb la seva planificació, organització, recursos, etc., és a dir, es detallen totes les característiques específiques de la proposta.

Autoavaluació Comentar aquest document

AUTOAVALUACIÓ.pdf

En aquest fitxer podreu veure l'anàlisi d'avaluació que he elaborat a mi mateix. Aquest doncs, és un document que em servirà per millorar la tasca com a docent.

AUTOAVALUACIÓ.pdf (36.4 ko)

Informe posada en pràctica Comentar aquest document

Informe posada en pràctica.pdf

A través d’aquest document es fa una valoració de com s’ha portat a terme les pràctiques de la proposta.

Valoració posada en pràctica Comentar aquest document

Valoració posada en pràctica.pdf

En aquest altre document trobarem una avaluació de la meva pràctica en l'escola.

Bibliografia Comentar aquest document

Documentació.pdf

En aquest document s’inclouen totes les referències que s’han fet servir per poder dur a terme la proposta.

Documentació.pdf (25.6 ko)

DOCUMENTACIÓ Comentar aquesta secció

A continuació us presento uns quants arxius, del quals són algunes fitxes o altres activitats elaborades durant la proposta didàctica pels nens i nenes de 3r.

Avaluació inicial Comentar aquest document

Avaluació inicial.pdf

Aquest és el document transcrit pel mestre, del qual va servir per conèixer els coneixement previs que tenien els alumnes/as i així començar la proposta, tenint en compte el que haven dits els nens i nenes.

 

Publicitat creada pels nens i nenes Comentar aquest document

Publicitat nens.pdf

Aquesta es tracta en una presentació d'unes quantes fotografies, on els nens i nenes van elaborar els seus propis dissenys de publicitat a partir d'una fotografia.

 

Publicitat nens.pdf (815.4 ko)

Anàlisi dels reportatges Comentar aquest document

Anàlisi d_un reportatge.pdf

Són les fitxes omplertes de l'anàlisi que han hagut de fer els infants sobre uns reportatges de la revista ReporterDOC.

Pensar fotografies Comentar aquest document

Pensar la fotografia.pdf

Aquest document és una fitxa en la que els nens i nenes han hagut d'omplir abans de fer les fotografies per incorporar al seu reportatge.

Reportatges elaborats pels infants Comentar aquest document

Reportatges finals.pdf

Aquests són alguns dels reportatges elaborats pels nens i nenes de 3r.

MATERIALS Comentar aquesta secció

Aquest espai està destinat a tots aquells recursos que han estat utilitzats per poder dur a terme la proposta. Cada un d'aquests arxius és un annex, vinculat dins la unitat didàctica.

 

Annex 1 - Anuncis publicitaris Comentar aquest document

Annex 2 - Imatges publicitàries Comentar aquest document

Annex 3 - Reportatges per analitzar Comentar aquest document

Annex 4 - Anàlisi reportatge Comentar aquest document

Annex 5 - Esquema reportatge Comentar aquest document

Annex 6 - Fitxa fotografies Comentar aquest document

Annex 7 - Pauta d'autoavaluació Comentar aquest document

Annex 8 - Fitxa avaluació final Comentar aquest document

DIARIS Comentar aquesta secció

ARXIUS PERSONALS Comentar aquesta secció