Portafoli de Sara Serra

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Sara Serra UdG

Hola, companys/es

Em dic Sara, sóc estudiant de tercer curs d'Educació Primària. Enguany faig les pràctiques a l'escola Santa Margarida de Quart a l'aula de 1r. de Primària.

Espero compartir aquesta experiència amb vosaltres!!!

Sara

Per contactar amb mi:

L'escola Santa Margarida de Quart Comentar aquesta secció

Podem entendre aquesta secció com una carta de prestenció de l'escola Santa Margarida de Quart.

Aquesta presentació es concreta amb l'anàlisi del context (on situem l'escola, com s'organitza, etc.) ; i amb l'anàlisi i les observacions de l'aula de primer de primària (característiques del grup classe, espais, etc.)

L'Aula: observacions i anàlisi Comentar aquest document

AULA ANÀLISI.ppt

Aquí hi trobareu una radiografia fidedigna de l'aula de primer: sobre l'alumnat, la metodologia, els materials didàctics, els mestres que hi intervenen, la tutorització, etc. 

CEIP Santa Margarida. Anàlisi del context Comentar aquest document

CONTEXT ESCOLA.ppt

Aquí hi podeu visualitzar una presentació sobre el context de l'escola.

S'hi reflecteixen determinats aspectes del funcionament del centre, com característiques de l'entorn on es troba ubicada l'escola.

CONTEXT ESCOLA.ppt (390.1 ko)

L'escola en imatges Comentar aquest document

L_escola amb imatges.ppt

Aquí hi trobareu un petit "àlbum fotogràfic" dels espais de l'escola Santa Margarida.

El bloc: una eina interactiva Comentar aquest document

blocs.xtec.cat/stamargaridaci/

Enllaço el blog de cicle inicial, on els continguts s'actualitzen diàriament. 

Projecte didàctic: "La terrissa de Quart" Comentar aquesta secció

Aquest projecte reflecteix la voluntat de treballar el medi local des d'una perspectiva constructiva i transveral. 

Agafant com a fil conductor l'activitat terrissaire del poble de Quart, hem desenvolupat un treball ric en llengua, en coneixement del medi i a alhora en educació visual i plàstica.

Justificació de la proposta Comentar aquest document

Marc teòric Comentar aquest document

Marc teòric.pdf

Fonamentació teòria de la proposta didàctica. Hi trobem referències sobre el Coneixement del medi: la tradició de l'estudi del medi, les característiques del medi local, el treball per projectes, etc. 

Marc teòric.pdf (98.6 ko)

Competències Bàsiques Comentar aquest document

Competències Bàsiques.doc

Aquest document concreta la contribució de la unitat didàctica al desenvolupament de les competències bàsiques.

Orientacions de la proposta. Activitats Comentar aquest document

Orientacions. Activitats.pdf

Aquestes orientacions ajuden a entendre l'organització i la distribució de les activitats que segueixen a continuació.

Avaluacions Comentar aquest document

Avaluacions.pdf

Hi trobem dos tipus d'avaluacions. Per una banda, l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes (què han après de tot el que s'ha treballat) ; i per altra banda, hi ha una graella que descriu diferents ítems d'autoavaluació respecte la meva intervenció a l'aula.

Avaluacions.pdf (62 ko)

Bibliografia Comentar aquest document

Bibliografia.pdf

Documents (revistes, llibres i material on-line) que he utilitzat per a la realització d'aquesta proposta.

Bibliografia.pdf (174.8 ko)

La pàgina web del projecte: "La terrissa a Quart" Comentar aquest document

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/gquart/porta.htm

Hola companys, aquí enllaço la pàgina web del projecte.

ANNEXOS DEL PROJECTE Comentar aquesta subsecció

Relació dels annexos Comentar aquest document

RELACIÓ ANNEXOS.doc

Aquest llistat sintetitza breument el contingut de cada annex

Annex 1 Comentar aquest document

Annex 2 Comentar aquest document

Annex 3 Comentar aquest document

Annex 4 Comentar aquest document

Annex 5 Comentar aquest document

Annex 7 Comentar aquest document

Annex 8 Comentar aquest document

Annex 9 Comentar aquest document

Documentació Comentar aquesta secció

Aquí hi trobem alguns documents paral·lels que complementen la meva proposta didàctica i alhora la meva estada a l'escola com a estudiant en pràctiques.

Els vídeos que adjunto ens poden ajudar a reflexionar, confrontar idees, originar debats ... Penso que són deixen indiferent.

Currículum d'educació primària Comentar aquest document

CURRICULUM_EP.pdf
CURRICULUM_EP.pdf (671.3 ko)

Marc curricular. Infantil i Primària. Comentar aquest document

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/

Portal que recull informacions i documents de caire pedagògic, normatiu i també d’organització i qualitat per al professorat d’educació infantil, educació primària, etc.

Comencem bé! Comentar aquest document

Comencem bé_.pdf

Guia per al professor novell.

Comencem bé_.pdf (854.2 ko)

Parlant d'educació Comentar aquest document

Parlant d_educació.doc

En aquest document hi recullo alguns vídeos que he seleccionat de la xarxa i que, al meu entendre, són interessants des del punt de vista educatiu i també social. 

Guia del Pràcticum Comentar aquest document

GUIAtercer2010_11.doc

Guia amb les orientacions del Pràcticum (amb annexos) 

Valoració del pràcticum Comentar aquest document

VALORACIÓ DEFINITIVA.ppt

En aquesta presentació hi valorem la nostra estada a l'escola (com ens hi hem sentit; què hi hem fet, etc.) És un treball conjunts dels practicants: Josep Cara, Roger Fonseca, Laia Ros i Sara Serra.

Recursos i materials Comentar aquesta secció

En aquesta secció hi trobareu materials i recursos ben diversos.

Alguns són propiament didàctics, pensats per portar-los a l'aula i fins i tot alguns els podem treballar amb les eines TAC (els materials del wb de l'escola)

Materials didàctics al web de l'escola Comentar aquest document

http://www.xtec.cat/ceipstamargarida/enllas/enll.htm

Companys/es,

Us enllaço la pàgina web de l'Escola de Quart. Us recomano que hi feu una ullada, hi trobareu recursos i materials didàctics interessants, ja veureu que estan classificats per cicles.

Coneix Medi Comentar aquest document

http://www.udg.edu/tabid/6719/Default.aspx/Elnostreweb/Seccionsdelweb/tabid/6523/language/ca-ES/Default.aspx

Enllaço al pàgina web del Grup de Recerca Coneix Medi de la UdG. Recomano especialment la secció de les experiències i les propostes didàctiques. N'hi ha de molt interessants. 

Coneixement del Medi. Xtec. Comentar aquest document

http://www.xtec.cat/~ncoma4/medi/index-alumnes.htm

Una pàgina farcida de materials didàctics per treballar el Coneixement del medi social i natural a través de les eines TAC.

Museu de la terrissa de Quart Comentar aquest document

http://www.museuterrissa.cat/index.html

Aquest museu és un centre cultural obert que difon el que es treballa a la població de Quart des de fa un bon grapat de segles: la terrissa.

Diari pedagògic Comentar aquesta secció