@

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Jordi Prunella

Molt bones a tothom!

Sóc en Jordi Prunella Bosch, un estudiant de magisteri de l'especialitat d'Educació Física.

Estic content de formar part d'aquesta innovadora proposta, espero que tot vagi sobre rodes!

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques Comentar aquesta secció

Presentació Context de Centre Comentar aquest document

Ceip Montfalgars de Girona.ppt

Si preferiu conèixer el centre a partir d'algunes diapositives explicatives, aquí ho teniu!

Document de Context de Centre Escola Montfalgars.doc Comentar aquest document

Document de Context de Centre Escola Montfalgars.doc

Si el que voleu és conèixer a fons l'entorn del centre escolar i saber quin és el seu funcionament, podeu llegir aquest document on s'intenten explicar totes les dades d'interès.

Document dels Espais d'Educació Física i Context d'aula Comentar aquest document

Context d_aula i espais d_E.F..pdf

Dins aquest document hi figura una descripció dels espais destinats a l'Educació Física i la tutora especialista. També inclou l'explicació del funcionament del grup classe al qual es dirigirà la Unitat didàctica.

Unitat de programació Comentar aquesta secció

Justificació Comentar aquest document

Justificació del tema triat.pdf

Arguments que justifiquen l'elecció del tema triat per la proposta didàctica.

Contribució a les competències bàsiques Comentar aquest document

Competències Bàsiques.pdf

Explicació dels vincles que té la unitat amb el marc competencial establert pel Currículum de Primària.

Objectius i continguts Comentar aquest document

Objectius i Continguts.pdf

Us proposo aquest document si voleu saber quins són els objectius didàctics que regeixen la unitat i els continguts curriculars que es treballaran per assolir les fites marcades.

Descripció Activitats Comentar aquest document

Activitats e_a.pdf

En aquest document s'hi exposen detalladament les activitats que es treballaran durant la unitat.

Activitats e_a.pdf (102.5 ko)

Seqüència didàctica Comentar aquest document

Seqüenciació de la Unitat.pdf

La distribució temporal de les activitats queda palesa en cadascuna de les fitxes sessions que serviran de guió al llarg de la unitat.

Proposta didàctica Comentar aquest document

Presentació de la Unitat de Programació.pdf

Document que relaciona el Currículum de Primària i la proposta didàctica dissenyada. Relacions amb les competències bàsiques, objectius i continguts a treballar, activitats d'aprenentatge i seqüenciació didàctica en són els punts clau.

Documentació Comentar aquesta secció

GUIÓ marc teoric.pdf Comentar aquest document

GUIÓ marc teoric.pdf

Conjunt de les nocions teòriques que han servit de referència per a l'elaboració de la unitat.

La resistencia com a capacitat condicional Comentar aquest document

La Resistència .pdf

S'explica la capacitat condicional de la Resistència amb algunes consideracions a l'hora de treballar-la en etapa escolar.

Els hàbits alimentaris saludables Comentar aquest document

Hàbits alimentaris saludables .pdf

Referència als hàbits alimentaris saludables. Es remarca la importància d'aquests en l'edat de creixement mitjançant alguns consells en clau teòrica.

El blog, recurs educatiu en l'àrea d'E.F. Comentar aquest document

Les Noves Tecnologies en l_àrea d_Educació Física.pdf

Descripció de l'ús actual de les Noves Tecnologies en l'àrea d'Educació Física. Exposició i conceptes que justifiquen l'ús del bloc com una eina educativa.

Bibliografia Comentar aquest document

Bibliografia i webgrafia.pdf

Dades dels llibres que he consultat i els recursos web que m'han servit d'ajuda bibliogràfica i suport teòric.

Materials Comentar aquesta secció

Instruments de recollida de dades Comentar aquest document

Presentació dels instruments de recollida de dades.doc

Presentació i explicació de les fitxes on es registraràn les dades en les proves específiques.

Material divers Comentar aquest document

Qúestionari_ fitxes de cursa orientació i reflexions temàtiques.pdf

Com a material divers s'adjunta un qüestionari previ lliurat per obtenir informació sobre els alumnes envers els hàbits de pràctica física. També s'hi inclou en aquest document la taula utilitzada per a enregistrar dades durant la cursa d'orientació. Per últim s'exposen les preguntes que servien com a guió per a dirigir les relfexions temàtiques després de la pràctica.

Experiència docent Comentar aquesta secció

Diari Comentar aquesta secció

Els meus arxius Comentar aquesta secció

Annexos Comentar aquesta secció

Qüestionari previ (Sisè A) Comentar aquest document

Qüestionari A.pdf

En el document es mostren les respostes dels nens i nenes de sisè A a les preguntes del qüestionari previ a la unitat.

Qüestionari previ (Sisè B) Comentar aquest document

Qüestionari B.pdf

L'arxiu que veiem a continuació ens mostra les respostes dels nens i nenes de sisè B a les preguntes del qüestionari previ a la unitat.

Circuit de resistència (Sisè A) Comentar aquest document

circuit A.pdf

En el següent document s'hi reflecteixen les fitxes omplertes pels observadors en l'activitat del circuit de resistència en cursa. Les fitxes corresponen als alumnes de la classe de sisè A.

circuit A.pdf (3.4 Mo)

Circuit de resistència (Sisè B) Comentar aquest document

Circuit B.pdf

En aquest arxiu podreu veure les fitxes omplertes pels observadors en l'activitat del circuit de resistència en cursa. Les fitxes corresponen als alumnes de la classe de sisè B.

Circuit B.pdf (3.1 Mo)

Primera prova de ritmes (Sisè A) Comentar aquest document

A Prova 1.pdf

En aquest document hi figuren les fitxes que els alumnes han utilitzat en la primera prova específica dels ritmes amics. S'hi poden veure les graelles i les preguntes complementàries respostes pels observadors de la classe de sisè A.

A Prova 1.pdf (17.1 Mo)

Primera prova de ritmes (Sisè B) Comentar aquest document

prova ritmes B 1.pdf

Dins d'aquest document hi veurem les fitxes omplertes pels nens i nenes de sisè B en la primera prova de ritmes amics.

Segona prova de ritmes (Sisè A) Comentar aquest document

A Prova 2.pdf

En aquest document hi figuren les fitxes que els alumnes han utilitzat en la segona prova específica dels ritmes amics. S'hi poden veure les graelles i les preguntes complementàries respostes pels observadors de la classe de sisè A.

A Prova 2.pdf (17.7 Mo)

Segona prova de ritmes (Sisè B) Comentar aquest document

Ritmes B 2.pdf

Dins d'aquest document hi veurem les fitxes omplertes pels nens i nenes de sisè B en la segona prova de ritmes amics.

Ritmes B 2.pdf (18.3 Mo)