El Portafoli de Pilar

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa pilar sainz

Abans de tot, em presentaré. Som na Pilar Sainz Romero i form part de l'equip directiu del CEIP Mateu Fontirroig. Dins del meu equip directiu, el meu càrrec és el de direcció. Aquest curs és el nostre primer any com equip directiu. Comptam amb molt poca experiència en aquest terreny, però, per contrarestar, amb molta il•lusió. El curs passat vàrem presentar el projecte de direcció que recull, entre d'altres aspectes, el diagnòstic de la situació de la qual partíem i els objectius i actuacions per aquests 4 anys. Els trets més característics de la nostra proposta està basada en treballar la comunicació i la convivència entre tots els que formam part de la nostra comunitat educativa. Per tant, qualsevol actuació ha d'anar acompanyada de la recerca del major consens possible.

Per contactar amb mi: