Portfoli de Pablo Aguilar Sánchez

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Pablo Aguilar Sánchez

Hola Col·legues!

Sóc Pablo Aguilar, tinc 19 anys i sóc de Castelló. Actualment estic cursant primer de Magisteri Primària.

Vaig estudiar totes les meues etapes de l'escola en el mateix centre, anomenat Ntra. Sra. de la consolació en Castelló.

Per contactar amb mi:

Per què vaig elegir aquesta carrera? Comentar aquesta secció

Fa un any que vaig fer selectiu, per desgràcia vaig decidir començar la carrera d'econòmiques, va ser una experiència no molt recomanada, ja que quan no vols estudiar una cosa que no t'agrada passes un any molt malament.

Al final del curs passat vaig decidir deixar-la i provar sort a veure si era admés en Magisteri Primària.

Una vegada admés vaig veure que amb el pas de les classes aquesta sí que era la carrera que volia fer, ja que ha canviat la meua manera de veure les coses i és el que vull fer en el futur, ser docent.

Textos Instructius Comentar aquesta secció

M'ha paregut molt interessant com ha enfocat Aina aquest tema en concret a classe i almenys a mi m'ha quedat molt clar en què consisteixen aquests textos.

Primer de tot un text instructiu té com a finalitat donar orientacions, consells, ordres... sobre la manera de fer una activitat.

Uns exemples de textos instructius pot ser les normes d'un joc, una recepta de cuina, manuals...

Les característiques més destacades són: Frases clares i ordenades, les paraules d'enllaç i verbs que indiquen què cal fer.

Per a finalitzar aquesta secció vull dir que el fet de fer activitats en classe on puguem veure aquests textos, ha facilitat el meu aprenentatge.

Cites Bibliogràfiques Comentar aquesta secció

Aquesta secció crec que és molt important, ja que molts dels meus companys no tenen clar com s'ha de citar les referències bibliogràfiques i és una part important per a realitzar el treball grupal correctament. Per tant vull fer una secció on explique el format de citació segons l'APA.

Primer de tot buscarem el nom de l'autor, després posarem l'any de publicació, després el títol del document acompanyat si té llogar de publicació, seguidament posarem la data de recuperació i l'editorial web, per últim copiarem l'enllaç de la pàgina web.

Exemple: Pablo. (2016). Prueba citar. 02/05/2016, de El País Sitio web: http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apaweb.html 

Conferència Vicent Giner Comentar aquesta secció

Aquesta secció està dedicada a la conferència que va fer Vicent, mestre en l'escola de Benadressa. Vicent ens va explicar la seua trajectòria com a mestre i quines metodologies utilitza actualment en l'aula. Unes de les coses que més em va impactar és tot el que fa amb els seus alumnes, des de cançons, musicals, sèries, un curt... Pense que tot això és una bona manera que els alumnes fiquen atenció al contingut mitjançant activitats més entretenies.

https://www.youtube.com/watch?v=POPdJij_S8Q&feature=share

Aprenentatge competitiu vs cooperatiu Comentar aquesta secció

En aquesta secció vaig a parlar de les diferències entre l'aprenentatge competitiu i el cooperatiu i les propostes noves que vaig pensar, ja que aquest tema ens va tacar per a realitzar el treball grupal del primer semestre.

La diferència que hi ha entre ells és que en l'aprenentatge cooperatiu els objectius són grupals mentre que en el competitiu competeixen entre ells per un objectiu.

Per altra banda posaré una proposta didàctica de cadascú:

Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar una assignatura en la qual tots els alumnes s’ajuden mútuament, ja que al final del curs tots obtindran la mateixa nota.

Tots els alumnes formaran part del mateix grup i hauran de col·laborar conjuntament per tal d’aconseguir l’objectiu comú.

Aprenentatge competitiu: Realitzar proves individuals, concretes i sense nota, per a veure quin és l'alumne amb més capacitat per a l'assignatura.
La finalitat és que tant els professors com els alumnes coneguen les capacitats que té cadascú.

Us deixe un vídeo molt interessant d'aquest tema: https://youtu.be/tcLuu5Nq4AM

Conferència sociolingüística Comentar aquesta secció

Avui hem tingut una classe distinta, ha vingut a donar-nos una xarrada una amiga d'Aina anomenada Teresa. Ens ha explicat quina importància té la sociolingüística a l'aula com a objectiu de canviar la visió dels alumnes sobre la llengua.

El contingut principal d'aquesta xarrada va ser els mestres, ja que tenen un paper fonamental a l'hora de què els seus alumnes tinguen una visió de la llengua de manera correcta i són ells quin han d'inculcar a tots els alumnes a què utilitzen llengües, encara que siguen cooficials perquè són vàlides les dues.

Correcció en parelles Comentar aquesta secció

Primer de tot m'agradaria dir que fer una correcció té moltes dificultats. Una dificultat és que no estem acostumats a revisar textos i per tant podem oblidar-nos d'alguna errada. Altra dificultat és que com no sabem totes les normatives, no podem corregir correctament un text.

Fent la correcció a la meua companya Ana he recordat distintes normes ortogràfiques. Una d'elles és de l'apòstrof, no apostrofem quan tenim un article femení començat per i o u (amb h o sense) per exemple "la universitat". 

Altra qüestió molt important com l'accentuació he vist que la meua companya la domina a la perfecció però ha tingut diversos descuits on s'ha deixat alguna lletra que completa la paraula. Per exemple "informàtic" on s'ha oblidat de la "r"

Per últim vaig a parlar de les meues errades del contingut del meu portfoli, que més que errades són descuits, ja que no m'hi havia fixat res en les faltes, on eren regles que coneixia a la perfecció.

Kahoot Comentar aquesta secció

Aquesta secció vull incorporar-la al meu portfoli, ja que m'agrada la idea d'incorporar a l'aula jocs tecnològics, col·lectius i competitius per tal de recordar conceptes donats en anteriors classes.

Aquest joc pense que és una incentivació per als alumnes, ja que tots focalitzen l'atenció al tema que s'està donant i recorden els continguts de les classes anteriors.

A més a més, des del meu punt de vista crec que hi ha un inconvenient. En ser un joc, els alumnes competeixen entre ells i moltes vegades no se centren en l'objectiu d'aquest joc proposat per la mestra, que és que sàpiguen el contingut d'algun tema donat. El problema ve quan has de realitzar la teua resposta el més possible per a guanyar als teus companys i no prestes atenció al que realment importa que és el contingut.

Aquest joc està prou bé per a estimular a la classe d'una nova manera però pense que la professora hauria de fer algun canvi respecte al problema que he comentat avanç com condicionar als alumnes a què tinguen alguna restricció perquè tots i totes lligen el que es pregunta.

Proposta didàctica Comentar aquesta secció

Aquesta és l'última secció del meu portfoli xics i xiques!

Vaig a parlar del meu treball de final de curs d'aquesta assignatura.

Primer de tot, en la meua proposta treballaré distintes assignatures com valencià, història i música, ja que he elegit una TILC.

En la classe de llengua (valencià) ensenyaré als meus alumnes de tercer cicle tant l'anàlisi com l'estil i la redacció dels poemes. Per altra banda, en la classe d'història ensenyaré uns aspectes molt importants de la seua època com el sorgiment del renaixement a partir dels seus poemes. Per últim, en la classe de música treballarem una cançó de Raimon Així com cell qui es veu prop de la mort, on apareixen fragments dels cants d'Ausiàs March i posarem en pràctica la interpretació dels poemes.

Els meus objectius d'aquesta proposta didàctica són conéixer la història d'aquest poeta valencià per a què els alumnes coneguen la seua evolució en la seua època i que es diferenciava amb els altres autors d'aquella època. Un altre objectiu és aconseguir que els alumnes siguen capaços d'analitzar poemes, tant la mètrica (mesurar els vers i nomenar-los) com la rima (distingir entre rima assonant i consonant). L'últim objectiu és que els alumnes puguen elaborar i interpretar un poema sense dificultat.

Això és tot col·legues!