Portafoli de EMMA ARDERIU MOR

Biografia

Imatge representativa EMMA ARDERIU MOR

- Diplomada en Magisteri d'educació especial (2004-2007)

- En procés de llicenciada en Psicopedagogia (2007-2009)

- Treball: educadora en un Centre Obert

 

Per contactar amb mi:

Notícies

En aquesta secció hi podeu trobar penjades notícies extretes de diferents diaris, revistes, etc. Algunes d'elles comentades amb el grup classe i altres que no.

Mollerussa obre un servei per mediar en litigis entre veïns

noticia 4 (mediaci_).pdf

L'Ajuntament de Mollerussa inicia un projecte de mediació de conflictes entre comunitats, famílies i absentisme escolar. Aquest es dut a terme per part de l'equip d'educadors de carrer.La meva proposta seria que també hi hagués la figura del psicopedagog en quan a tasca d'orientació que realitza l'equipdavant les diferents actuacions a dur a terme en cada tipus de conflicte i persones, tenint present una visió més àmplia i oberta del rol dels professionals que integren l'equip.

Notícia extreta de: diari Segre en data a 28.02.09

"Ningú ens va explicar quina era la malaltia que tenia la meua filla"

not_cia 3 (s_ndrome de rett).pdf

Davant de fets com el que explica Elisabet Pedregosa, podem fer diferents reflexions, una d'elles i atès que estem a l'assignatura d'orientació professional, jo em pregunto: qui i com es transmet el diagnòstic d'un nen/a als pares? quin seguiment es fa amb la família? hi ha acompanyament per part d'algun servei?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que ens poden fer pensar en possibles llocs de treball per als psicopedagogs, encara que no tinc present que actualment hi hagi  serveis públics a LLeida que es dediquin a fer aquestes tasques.

 

 

Tracten a Lleida 500 nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

noticia 2 (tdah).pdf

La notícia parla de la realitat en TDAH a Lleida. A mi m'ha fet reflexionar alguna de les dades que mostra, concretament quan diu que s'atenen 500 nens al CSMIJ d'entre 5 i 18 anys que presenten el TDAH.

Davant aquesta xifra i diferents dades que revelen que el trastorn afecta un 3% de la població sense comptar els que ja estan diagnosticats però no reben tractament per part del CSMIJ, o bé, els que ja superen els 18 anys, em pregunto: on són els professionals per atendre'ls? està preparat el sistema, en aquest cas de salut mental, per orinetar i donar respostes a les famílies d'aquests nens? 

I els adolescents o adults que el pateixen en quin servei s'han d'adreçar per poder rebre ajuda un cop fan els 18 i al CSMIJ els dónen l'alta? Aquests són un 5% i actualment no existeix el/s servei/s per aquests usuaris!!!

Tenim molta feina  a fer, si ens deixen clar!!

 Notícia extreta de: diari segre en data 28.02.09

Aspid denuncia que empresas de Lleida incumplen la ley para integrar minusválidos

noticia 1.pdf

Aquesta notícia l'he escollit perquè crec que el psicopedagog un àmbit al qual pot treballar és al món de la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Aquests llocs de treball sovint els podem trobar en associacions de discapacitats que vetllen per la seva inclusió social, laboral... dins de la societat. Encara que crec, que des de la pròpia administració caldria vetllar per aquests i tipus de temes inclusius i no només pels referents al camp escolar que són dels quals més en sentim a parlar.

noticia 1.pdf (1.8 Mo)