Portafoli de Carlos Andrés

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Carlos Andrés

El portafoli és del Carlos Andrés Fillat. Aquest subjecte va naixer l'onze de maig del 1990 a Lleida, el mateix dia en que es celebren les festes majors de la ciutat.

Havent viscut una vida d'estudi alhora que compartia infinites vivencies en companyia de la seva familia i amics, ara cursa primer de MEF a l'UdL. Prova de seguir amb la vida sense grans preocupacions, tot i que això és bastant complicat, degut a que, per exemple, és del Madrid.

El que més li agrada al Carlos és estar en company¡a dels seus amics, ja sigui en alguna de les cases d'aquests, sopant, sortint de festa o compartint una cervesa mentre es duu a terme una bona conversa. Així, sent escèptic a la festa en dijous, té un horari establert per sortir, preferint la tranquilitat i la comoditat d'estar a un bar abans que les sorolloses i incòmodes discoteques.

Per contactar amb mi:

Examen Informàtica Setembre Comentar aquesta secció

 

Examen de Noves Tecnologies. Pràctic Informàtica.

2ª Convocatoria. Curs 2008-09

 

2 de setembre de 2009

Transcurs de la web 2.0 Comentar aquesta secció

Poc a poc es va perfilant la web i la historia que s'haurà de resoldre. El senyor Trivusbol no podia sospitar mai que hagués passat el que ha patit, i menys encara sospitar que seria assassinat. la història està feta i la trama acabada. ja només queda realitzar la web en sí.

Cada un dels membres del grup, el Javi, l'Héctor i jo, ens em repartit la feina per poder explicar quines són les diferents històries o succesos que han pogut influir en l'assassinat del senyor Trivusbol. Avans, però, ens hem hagut de coordinar perquè necessitavem saber qui habia de ser el vertader assassí, el motiu del perquè de l'assassinat i amb quin objecte va realitzar l'activitat.

Diari de la web 2.0 Comentar aquesta secció

La meta del nostre joc és que la gent pugui resoldre el misteri de la mort del Sr. Trivusvol.

El nostre cluedo particular tindrà sis sospitosos: el majordom, el metge, la cuinera, el jardiner, el fill de Sr. Trivusvol i l'amant del Sr. Trivusvol.

L'assassinat s'ha produit en una casa de sis habitacions o sales, i a més hi ha diferents objectes que poden ser considerats armes del crim.

Com s'acabarà resolent??

Proposta de la web 2.0 Comentar aquesta secció

Per fer la nova activitat que ens han proposat, hem decidit fer un joc, una historia de misteri que es desenvoluparà segons es vagin trobant unes pistes.

Aquest joc serà semblant al "cluedo", conegut joc de taula, però tindrà algunes variants.

Proposta web 2.0.doc Comentar aquest document

Proposta de webquest Comentar aquesta secció

Títol del webquest: Iniciació en la creació i modificació d’imatges amb el Paint.

 

Ubicació en el currículum: Pertany alTractament de la informació i competència digital (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4915- 29.6.2007  pàg.21829).

 

Tasca: la tasca serà de Creació.

 

 

Hem decidit que el nostre webquest tracti sobre el Paint, ja que aquesta és una eina molt comuna en els ordinadors i que creiem que és important que els nens i nenes la sàpiguen fer servir correctament per a la creació i modificació d’imatges per possibles treballs futurs per l’escola.

 

Aquesta és una eina senzilla d’utilitzar, ja que no disposa de moltes eines tot i que donen molt de si per a realitzar tot tipus de modificacions. Per aquesta raó hem destinat aquest webquest a alumnes del cicle superior d’educació primària, ja que tenen un nivell d’informàtica més avançat i tenen la possibilitat de posar en pràctica la seva creativitat.

 

Hem elegit que la tasca sigui de creació, perquè en aquest tipus de webquest es promou la creativitat i l’expressió de l’alumnat al fer ús d’un gènere artístic específic per a elaborar coneixements sobre una temàtica que no té perquè estar relacionada amb cap modalitat artística.

Imatge Comentar aquesta secció

- A noves tecnologies es treballa també per conéixer el món de la fotografia i el video o imatge en moviment.

Així, hem vist tot un seguit de recursos expressius de la imatge, ja sigui l'enquadrament, el pla, l'angulació o la posició del personatge. Tot plegat hem vist que funciona durant les classes i també la seva utilitat alhora de fer imatge o video a més de la seva dificultat. Tot té un preu.

També hem vist els tipus de composició i què fer per destacar el nostre centre d'interés en la imatge que volem captar, si aquest ha d'estar centrat o no, si els elements es poden complementar o si la imatge està dotada de claredat o contrast. La importancia que adquireixen tots aquests continguts es vital alhora de realitzar l'ensenyament o simplement mostrar a algú les imatges que haguem fet, ja que en un futur voldrem centrar-nos en quelcom més destacat i no que hi hagi possibles interpretacions o desviacions de significat.

A més, s'ens ha introduït en els diferents codis utilitzats per donar significació a la imatge que volguem captar. Així, Podrem modificar la realitat tan com volguem depenent del lloc que ocupi el nostre centre d'interés o tot allò que l'enolti, el seu gest, la seva grandaria, la representació de símbols, la llum que hi hagi en l'escena, des d'on aquesta es projecti, la relació entre tots els elements que hi apareixen...

Finalment, hem aprés les característiques o propietats de la imatge. Aquestes fan referència a si s'apropen o no a la realitat, si tenen un o més significats, la originalitat d'aquesta o la complexitat de la imatge i els seus elements (relació d'elements, entre altres coses, fent un comentari més general.

 

Anàlisi d'imatges: Comentar aquesta subsecció

  1. Observació.
  2. Lectura objectiva. Hem d'expressar el que es veu en la imatge. Especificant més, primer haurem de descriure la imatge, comentar els seus elements, com els tipus de plans, recursos utilitzats, codis... Per acabar, nomenar les característiques o propietats de la imatge.
  3. El tercer pas és fer la lectura subjectiva. Això vol dir expressar allò que ens diu la imatge (trobar els missatges, nomenar l'impacte de la imatge, trobar els valors, relacionar els diferents significats... Finalment no ha de faltar la conclusió amb el significat més important i la nostra valoració.

Diari de la webquest Comentar aquesta secció

 

- Hem tingut bastants problemes per realitzar la webquest i començar a formar-la, ja que des d´un principi desconeixiem com poder entrar a la que ja teniem creada. Per això, vam decidir amb el Javi i l´Héctor que aniriem perfilant aquesta webquest a partir de documents de word.

Així, un cop hem solucionat el problema (a causa de la separació entre la pàgina espanyola i catalana) hem començat ja a realitzar la webquest.

Aquesta tracta sobre la utilització de programes per modificar imatges o crear-ne de noves. Així, la tasca que ens hem proposat és que els nens i nenes que cursin el segon cicle a l´escola aprenguin a utilitzar diferents programes d´ordinador per elaborar elements gràfics a partir de les múltiples eines que aquests ofereixen i que millorin el coneixement i la seva capacitat per utilitzar-los.

En un principi vam pensar amb el paint, degut a que era el més accecible per a tots els alumnes així com també un programa fàcil de manejar i amb un assortiment d'eines considerable. Tot i així, no voliem limitar als alumnes a treballar amb el paint i per això, tot i ser necessari per a penjar les obres que puguin fer, deixarem que facin us d'altres programes gratuïts a la ret i que en conjunt ofereixen un ventall més ampli de possibilitats.

 

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=3155&id_pagina=1 Comentar aquest document