Portafoli de Jordi Andrés Solsona

El contenido de este portafolio está protegido

Biografía Comentar esta biografía

Imagen representante Jordi Andrés Solsona

Als 18 anys (ara en tinc 27) hi havia dos estudis que em cridaven l'atenció quan estava acabant batxillerat: psicologia i multimèdia. Vaig optar pels últims, cursant graduat en multimèdia a la UPC, enginyeria superior a la Ramon Llull i treballant en diferents àmbits durant més de 5 anys.

Durant aquest temps, la idea de psicologia no només no em va marxar del cap, sinó que va anar madurant i matisant-se, en part degut a la meva activita professional. Aquesta consistia en adaptar sistemes (tant de programari com de maquinari) per a que fossin més intuitius i comprensibles per al màxim de gent possible, inclós amb discapacitats motors, visuals i auditives.

El tracte directe amb la gent, entendre les seves dificultats, els processos cognitius, buscar la forma de fer-los comprendre aparells i mecanismes que els semblaven complexos, etc. em va servir per comprendre que realment educar i ajudar eren el que m'agradava de la meva feina, i que els mitjans amb els que treballava eren secundaris. Va ser llavors quan em vaig plantejar estudiar el que per aquella època encara era magisteri, i vaig tenir la oportunitat de donar classes de repàs extraescolars a una escola durant una temporada, fet que em va acabar de convèncer.

Per circumstàncies personals, va arribar un moment en que vaig considerar que si no començava a estudiar la carrera ja no ho faria, i després de demanar una excedència a l'empresa em vaig matricular a primer. No tinc cap mena de dubte de que vaig prendre la decisió correcta, i menys després d'haver experimentat les primeres hores de pràctiques.

Para contactarme:

Societat, família i escola II Comentar esta sección

Més etnografies? :)

Documentació de l'assignatura Comentar este documento

Societat, fam_lia i escola II Primaria.pdf

Programa, criteris d'avaluació, professors, etc.

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat II Comentar esta sección