Elisabet Docón || Toda la vitrinahttps://eduportfolio.org/11881Vaig néixer a Barcelona, l’any 1986. Des de l’any 1988 he viscut a Abrera, un poble de la província de Barcelona. Al llarg de la meva vida he anat a diferents centres educatius, començant, des de la llar d’infants a Abrera, part de la EGB a Martorell, i part, a Sant Andreu de la Barca,  l’ institut i el Batxillerat a Abrera. Posteriorment, vaig decidir fer el Grau Superior d’Educació Infantil a Igualada. En veure que el camp de l’educació em despertava certes inquietuds, vaig decidir ampliar la meva formació realitzant Magisteri d’Educació Física, el qual, actualment, estic cursant el 3er curs a la Universitat de Lleida. Biographiehttps://eduportfolio.org/vues/view/11881#biographie540475Vaig néixer a Barcelona, l’any 1986. Des de l’any 1988 he viscut a Abrera, un poble de la província de Barcelona. Al llarg de la meva vida he anat a diferents centres educatius, començant, des de la llar d’infants a Abrera, part de la EGB a Martorell, i part, a Sant Andreu de la Barca,  l’ institut i el Batxillerat a Abrera. Posteriorment, vaig decidir fer el Grau Superior d’Educació Infantil a Igualada. En veure que el camp de l’educació em despertava certes inquietuds, vaig decidir ampliar la meva formació realitzant Magisteri d’Educació Física, el qual, actualment, estic cursant el 3er curs a la Universitat de Lleida. https://eduportfolio.org/vues/view/11881#biographie540475PROPOSTA WEB 2.0https://eduportfolio.org/vues/view/11881#section599300  Proposta d’activitat escolar web 2.0   ALUMNES Montse Canals  i Eli Docón     TITULACIÓ Magisteri d’Educació Física   TÍTOL DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL ELABORAT Les espècies en perill d’extinció.              OBJECTIU DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL -        Gaudir d’un espai per conèixer els diferents animals en perill d’extinció que hi ha al món.   -        Conscienciar de la importància que té protegir i respectar les espècies (sobretot les     que es troben en perill d’extinció).   DESCRIPCIÓ  Realitzarem una revista amb el títol de: Les espècies en perill d’extinció, en ella hi posarem una introducció sobre que són els animals en perill d’extinció i els convidarem a saber més sobre quins animals hi podem trobar, les seves característiques, el seu hàbitat i notícies d’última hora d’aquests.   CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR               ETAPA: Primària.             NIVELL: Cicle superior.            ÀREA: interdisciplinària (Llengua catalana i literatura,  Coneixement del medi natural, social i cultural)   COMPETÈNCIES BÀSIQUES I/O PRÒPIES DE L’ÀREA   Llengua catalana i literatura Dimensió comunicativa Llegir i comprendre Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes. Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que formen part del text). Ús d'estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat (publicitat de joguines, i de productes d'alimentació, entre altres). Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació. Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d'un llibre, una notícia d'internet o qualsevol altre text. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a partir del seu ús en situacions Dimensió literària Comprensió dels elements fonamentals d'un relat audiovisual (personatges, espais, accions). Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura individual silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció del significat d'un mot, relació amb els seus coneixements, entre altres. Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l'entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l'entonació i el ritme a cada tipus de text.   Coneixement del medi natural, social i cultural L'entorn i la seva conservació Observació d'animals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques. Exploració d'algun aspecte de l'entorn a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu. El món dels éssers vius Observació d’essers vius, utilitzant mètodes directes i indirectes, d'organismes, per identificar-ne les diferències. Identificació i determinació d'animals en perill d’extinció, segons diferents criteris observables. Valoració de la responsabilitat envers els animals que es troben en perill d’extinció. Identificació de les característiques i comportaments d'animals per adaptar-se al medi. Comunicació oral de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges. Connexions amb altres àrees Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals. Orientació en l'espai. Utilització dels recursos de les TIC. CONTINGUTS: EINES WEB 2.0 EXPLORADES Nom de l’eina Adreça (URL) Data de consulta MIND360 http://www.mind360.com/ 27/4/09 KICKPLAY http://www.kickplay.com/ 27/4/09 YOYOGAMES http://www.yoyogames.com/ 27/4/09 FRIV http://www.friv.com/ 28/4/09 MYGAME http://www.mygame.com/ 28/4/09 TIKATOK http://www.tikatok.com/ 29/4/09 MIXBOOK http://www.mixbook.com/ 29/4/09   EINA PRINCIPAL SELECCIONADA Nom de l’eina Adreça (URL) MIXBOOK http://www.mixbook.com/ Motius de la selecció: trobem que és una eina que s’adapta a les nostres demandes per realitzar aquest treball, ja que disposa de recursos suficients i interessants, per poder crear una revista atractiva per als nens d’aquest cicle.        https://eduportfolio.org/vues/view/11881#section599300Projecte de la webqüesthttps://eduportfolio.org/vues/view/11881#section563477Projecte webquest LES CULTURES Actualment a l’escola és molt probable que ens trobem nens que venen de diferents països, per aquesta raó hem escollit que la webquest tracti sobre les cultures. Ens centrarem en les cultures de la Xina, Àfrica i de Sud Amèrica, ja que són aquestes les que trobem en major percentatge a les classes d’avui en dia. Àrea curricular: treballarem en la competència de l’educació per el desenvolupament personal i ciutadania. Que a l’extracte del currículum la trobem a la pàgina 19 del Decret.          Nivell: curs de sisè de primària. Autores: Montse Canals i Elisabet Docón. Introducció: Imagineu que esteu a classe i que la vostra professora us acaba d’explicar un conte on els protagonistes són un xinès, un africà i un sud- americà que mitjançant viatges d’un continent a l’altre us ensenyaran coses sobre els seus pobles. En aquest recorregut volem que descobriu més profundament les tradicions, costums i llengües dels protagonistes de la història. Amb la finalitat del comprendre, conèixer i respectar totes les cultures que podem trobar en la nostra classe del col·legi, barri o ciutat. Us volem animar a que inicieu amb nosaltres aquest viatge! La tasca: El repte plantejat a la webquest es realitzarà a través de la tasca de tipus misteri,perquè trobem que és molt motivadora i pot resultar que la feina sigui més entretinguda, tractant de buscar informació sobre les diferents cultures; tradicions, costums,religió, llengua i vestimenta. Tot utilitzant la gestió de diverses fonts d'informació per a la construcció del coneixement a través de mitjans tecnològics.Després d’un anàlisis d'aquestes cultures, es realitzarà la recerca de quines són les diferències i semblances entre elles. Mostrar-se crítics.  El procés que hauran de seguir els alumnes serà el següent: -        Buscar informació sobre els diferents continents (situació geogràfica, tradicions, costums, llengües i religió, a part del que trobeu que us pugui cridar l’atenció sobre cada cultura). Poden ser fotografies i textos. -        En funció de la informació obtinguda seleccionar el que creieu més important. -        A partir d’aquí us podeu repartir el treball: realitzareu un mural on quedin clarament definits els continents. Després mitjançant un acord o a sorts cadascú serà responsable d’enganxar les fotografies i texos que us hagin agradat més sobre un continent corresponent. -        Un cop fet el mural l’hauran d’exposar a la resta de companys. -        Mitjançat enllaços que trobaran a la webquest per tenir recursos d’Internet. -        Arxius de text, so, multimèdia, animació, imatge, vídeo o altres per complementar-ho. Les conclusions: Felicitats! Heu fet un bon treball!! Heu sabut trobar la informació, seleccionar-la i fer un bon mural. Lo més important és que heu sabut treball en grup, conèixer altres cultures amb les seves tradicions, costums.. etc. Tot això us ajudarà ha poder respectar i tenir una millor convivència amb gent d’altres països a les vostres classes, barris o ciutats. https://eduportfolio.org/vues/view/11881#section563477Projecte d'educació emocionalhttps://eduportfolio.org/vues/view/11881#section11740603 er curs de carrera, i és la primera vegada que surto després de realitzar una classe, amb el meu cap encara donant voltes sobre allò que ens ha transmès el professor, en el meu camí, una vegada més, s’ha creuat un professor. Un professor, el qual no portava res preparat sobre la assignatura, però ha sapigut molt bé encaminar-la a partir dels nostres interessos i inquietuds, reflexionant sobre allò que havíem observat durant el període de practiques, aquelles mancances que hem trobat i com poder solucionar aquestes, per tal, de ser conscients de com funciona el sistema educatiu, i cercar la manera de contribuir en aquest de manera positiva (que prou falta li fa). En aquesta assignatura, (educació física i la seva didàctica), el professor ens ha proposat elaborar un projecte, donant-nos a escollir aquella mancança que més ens crida l’atenció i que trobem, actualment, a l’escola. Així que, juntament amb una companya, hem decidit realitzar el nostre projecte sobre educació emocional. Per què realitzar un projecte d’educació emocional?https://eduportfolio.org/vues/view/11881#section1174060