Júlia ♥

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Recursos Expressius de la Imatge Comentar aquesta secció

Composició i Angulació Comentar aquesta subsecció

Composició i Angulació (Presentació) Comentar aquest document

comp_ang.ppt
comp_ang.ppt (475.1 ko)

Planificació Comentar aquesta subsecció

Planifiació (Presentació) Comentar aquest document

plan.ppt
plan.ppt (1 Mo)

ANALISI DE LA IMATGE.doc Comentar aquest document