Heura

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Recursos expressius de la imatge Comentar aquesta secció

angulació i composició Comentar aquest document

novestec2.ppt
novestec2.ppt (4.3 Mo)

novestec.ppt Comentar aquest document

novestec.ppt
novestec.ppt (3.7 Mo)