..ρaяℓa&ℓooк...

Pla

L'enllaç marcat [+] permet publicar després d'amagar les subseccions que conté la secció corresponent.

Recursos Expressius
Comentar aquesta secció

Angulació Comentar aquesta subsecció

Punt de vista o angle de visió fa referència al lloc des d'on s'enregistra la imatge.

La angulació Comentar aquest document

Planificació Comentar aquesta subsecció

La planificació és el grau d'apropament de la camara a la realitat i la seva referencia és sempre la figura humana.

Tipus planificació - activitat Comentar aquest document