Portafoli d'Anna Arumi Garcia

Pràctiques II

Secció destinada a la matèria Pràctiques II de 3r curs de Grau de Magisteri.

Autovaloració i expectatives

Visió realista de la situació personal en relació a les competències professionals i proposta per la seva adquisició i desenvolupament

Autovaloració + espectatives

Elaboracions de l'estudiant

Recull de produccions de l'estudiant en relació a:

  • Coneixment del centre de pràctiques
  • Intervencions didàctiques significatives

Aquesta secció és multillenguatge. Els documents poden tenir diferents formats (texte, presentacions multimèdia, imatges, vídeo, àudio, mapes conceptuals, gràfics, enllaços...)

Projectes de l'escola

Petites intervencions

Document 3.docx
Document 3.docx (40.3 ko)

Síntesi final

Recull una autoavaluació personal i planteja aspectes a millorar. Incorpora un informe final (o memòria) que ha d'incloure els apartats que s'especifica en el dossier del Pràcticum II.