Portafoli d'Anna Arumi Garcia

Pràctiques III

Secció destinada a la matèria Pràctiques III de 4rt curs de Grau de Magisteri.

Autovaloració i expectatives

Visió realista de la situació personal en relació a les competències professionals i proposta per la seva adquisició i desenvolupament

Autovaloració i expectatives

Elaboracions de l'estudiant

Recull de produccions de l'estudiant en relació a:

  • Coneixment del centre de pràctiques
  • Intervencions didàctiques significatives

Aquesta secció és multillenguatge. Els documents poden tenir diferents formats (texte, presentacions multimèdia, imatges, vídeo, àudio, mapes conceptuals, gràfics, enllaços...)

Síntesi final

Recull una autoavaluació personal i planteja aspectes a millorar. Incorpora un informe final (o memòria) que ha d'incloure els apartats que s'especifica en el dossier del Pràcticum II.

Continguts TIC