Portfolio de Cristina Barrios P.

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Deficiència Visual

En aquesta carpeta aniré afegint documents relacionats amb la deficiència visual.

TEMA 1: Conceptes Bàsics d'Anatomia i Fisiologia Ocular

A continuació podeu visualitzar i descarregar en format word el tema 1 de l'assignatura de visuals. A més també us podeu descarregar el fitxer pdf de la presentació del tema 1.

Tema 1: Conceptes Bàsics d'Anatomia i Fisiologia Ocular

Presentació PowerPoint Tema 1

Proposta Didàctica

En aquesta secció adjunto la proposta didàctica on hi treballo fonamentalment els projectes com a eina per atendre a la diversitat.

Les Cigonyes

Pàgines web d'interès sobre el tema 1

Pàgina web de fisiologia i anatomia ocular

http://www.oftalmologia.org.mx/oaf.html

En la següent adreça hi ha informació sobre aspectes fisiologics de l'anatomia ocular.

Pàgina web Visión y Vida

http://http://www.visionyvida.org/

És una pàgina on hi ha aspectes informatius, educatius, consells i recomanacions a nivell mèdic i d'altres sectors socials i professionals.

Pàgina web ITXAROPENA

http://www.itxaropena.es/es/deficiencia_visual5.php

En aquesta pàgina podem trobar informació sobre:

La Deficiencia Visual

Afecciones Oculares

Atención Temprana

Estimulación visual. Aprender a ver

Recursos

Buenas prácticas

Pàgina web de conpcetes de ceguesa i baixa visió

http://http://sapiens.ya.com/eninteredvisual/deficiencia_visual.htm#CCegyBV

En aquesta pàgina hi ha documents referents a la ceguesa sota els criteris de la OMS

Pàgina web de psicopedagogia

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=459

En el segúent link hi trobarem aspectes relacionats amb la intervenció psicopedagògica de les persones amb deficiència auditiva.