Portfolio de Cristina Barrios P.

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Les pràctiques reflexives

Què és la pràctica reflexiva?

La pràctica reflexiva és una metodologia de formació que té com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Es tracta d’una línia formativa que parteix, per tant, de la persona i no pas del saber teòric i que té en compte l’experiència personal i professional per a l’actualització i la millora de la tasca docent. Aquest model de formació, a més d’aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia, pretén també que el professorat sigui capaç d’autoformar-se perquè converteix (o pretén convertir) la reflexió en i sobre la pràctica en un hàbit conscient que s’integra en l’activitat de cada dia.

[fragment del Programa de Formació per al Professorat de Tecnologia del Departament d'Educació i Universitats]

Xavier Rossell

http://xavierrosell.blogspot.com/2006/11/prctica-reflexiva.html

La formació del professorat: La pràctica reflexiva

La formaci_n del professorado - la practica reflexiva.pdf

Segons Schön, la pràctica reflexiva s’ha de convertir en un dels focus de la nostra formació….